3 – Tot ce a avut Hristos, ai și tu

Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia şi cu o amăgire deșartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos. Căci în El locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri. Coloseni 2, 8-10

„În El locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii”, și El te întărește cu putere prin Duhul Lui în omul interior, pentru ca Hristos să locuiască în inima ta prin credință, ca să fii „umplut cu toată plinătatea lui Dumnezeu”.

Este adevărat, Hristos a fost părtaș naturii divine și la fel poți fi și tu dacă ești un copil al făgăduinței, și nu al naturii pământești. Prin făgăduințe sunteți părtași la natura divină.

Nu i s-a dat nimic în această lume, și El nu a avut nimic în această lume, care să nu vă fie dat și vouă sau pe care să nu puteți să-l aveți.

Toate acestea sunt pentru ca :

  • să umblați în înnoirea vieții;
  • de acum înainte să nu mai slujiți păcatului;
  • să fiți numai slujitori ai neprihănirii;
  • să fiți eliberați de păcat;
  • păcatul să nu mai aibă stăpânire asupra voastră;
  • să-L slăviți pe Dumnezeu pe pământ;
  • și să fiți ca Isus.

De aceea „fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. … până vom ajunge toți la unirea credinței şi a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos (Efeseni 4:7,13).

Și vă rog fierbinte „să faceţi aşa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu.” (2 Corinteni 6:1)

Jones, A. T., Review and Herald, 1 septembrie 1896

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E.J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *