2 ianuarie – Nevoia unei reforme

Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfârşit: viaţa veşnică. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru. Romani 6:22, 23.

Pavel simțea că cerințele Domnului trebuie respectate, judecățile Sale evitate. La fel ca Pavel, trebuie să depunem toate eforturile pentru a obține cununa vieții, care aduce onoare veșnică fiecărui învingător. Nu trebuie să ne mulțumim să trăim vieți inutile.

Ce este umilința? Acel sentiment de păcat și de nevrednicie care duce la pocăință. Dar trebuie să fim siguri de răutatea unei boli înainte de a simți că avem nevoie de un leac. Cei care nu conștientizează caracterul păcătos al păcatului nu sunt capabili să aprecieze valoarea ispășirii și nevoia de a fi curățați de orice păcat. Păcătosul se măsoară pe sine cu sine și cu cei care ca și el sunt păcătoși. El nu se uită la puritatea și sfințenia lui Hristos. Dar când legea lui Dumnezeu aduce convingere în inima lui, el spune împreună cu Pavel: „Odinioară, fiindcă eram fără Lege, trăiam, dar când a venit porunca, păcatul a înviat, şi eu am murit.” (Romani 7:9)…. ….

Dumnezeu l-a creat pe om pentru slava Sa. El nu vrea, nu poate să suporte prezența păcatului în stăpânirea Sa. Dacă există în biserică cei care păcătuiesc cu bună știință împotriva lui Dumnezeu, ar trebui să fie folosite toate mijloacele posibile pentru a-i aduce la pocăință. Dacă nu se face acest lucru, numele lui Dumnezeu este dezonorat. El este prea curat pentru a privi nelegiuirea cu bunăvoință….

Păcatul lui Adam ar fi privit de bisericile de astăzi ca o simplă greșeală, care să fie imediat iertată și la care să nu se mai gândească. Dar standardul lui Dumnezeu este înalt, iar cuvântul Său este neschimbător și orice practică egoistă și lacomă este o urâciune în ochii Lui. Inimile credincioșilor trebuie să fie curățate, sfințite, rafinate, înnobilate….

Priviți în sus, frații mei. Și-a pierdut Evanghelia puterea de a impresiona inimile? Inimile nu sunt curățate, sfințite și pregătite pentru Duhul Sfânt din cauză că influența regenatoare a Duhului Domnului Hristos a dispărut? Nu; Sabia Duhului, Cuvântul viului Dumnezeu, este încă cu noi; dar trebuie să fie mânuit cu seriozitate. Să îl folosim așa cum au făcut-o cei sfințiți ai lui Dumnezeu din vechime. Prin puterea vie și dătătoare de viață, el își va croi drum spre inimi….

Domnul cheamă la o reformă în toate rândurile noastre…. Când biserica este trezită, se vor face schimbări hotărâte. Bărbați și femei vor fi convertite și vor fi atât de plini de Duhul lui Dumnezeu, încât vor trece din țară în țară, din oraș în oraș, proclamând solia adevărului. Cu inimile pline de dragoste sinceră pentru suflete, ei își vor deschide Bibliile și vor prezenta Cuvântul. Manuscrisul 2, 2 ianuarie 1900, „Nevoia unei reforme”.

Devoționalul face parte din cartea The Upward Look de Ellen G. White. 

Traducere Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *