40 Zile de rugăciune – Ziua 11 – Hristos trăiește în cel credincios – continuare

Caracterul și lucrările Domnului Hristos descoperite

Caracterul manifestat de Hristos și lucrările pe care El le-a făcut vor fi văzute în viața fiecărui credincios care primește botezul cu Duhul Sfânt și continuă să umble în acel botez. De aceea, Isus a putut afirma cu tărie că semne distinctive îi vor urma pe cei care cred, cum ar fi vindecări și alungarea demonilor (Marcu 16:15-18).

Vedem aceste cuvinte ale lui Hristos împlinite începând de la Cincizecime încoace. Caracterul Său a fost manifestat prin toți cei care au primit umplerea Duhului (Fapte 2:46-47). Mii de oameni au fost câștigați pentru Hristos prin predicarea Evangheliei, iar bolnavii au fost vindecați (Fapte 5:15-16).

Această lucrare minunată a lui Hristos a continuat în primele câteva secole ale erei creștine. Cu toate acestea, pe măsură ce întunericul a venit asupra bisericii prin multele învățături false care au fost acceptate și propagate, biserica și-a pierdut puterea. Marea epocă a apostaziei a adus cu ea o mare slăbiciune în trupul lui Hristos. Caracterul lui Hristos a devenit întunecat, câștigarea sufletelor s-a stins, iar vindecările aproape au încetat. Un timp de mare foamete spirituală a cuprins creștinătatea.

Creștinii de astăzi nu sunt scutiți de aceste influențe nefericite. De fapt, Dumnezeu în mesajul Său către Laodiceea a indicat că ultima biserică a erei creștine, în care trăim acum, nu reușește să reflecte caracterul lui Hristos (Apocalipsa 3:14-22). Din nefericire, însă, ea nu este conștientă de lipsurile ei. Creștinii laodiceeni cred că au tot ce le trebuie. Biserica este „călduță”, așa că trebuie să fie încălzită pentru a deveni „plină de foc” pentru Domnul lor. Cine are focul? Isus. Ioan Botezătorul a prezis că Hristos va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc (Luca 3:16). Focul botezului cu Duhul Sfânt este singura speranță pentru biserica Laodiceea.

Mi-aș dori să avem botezul cu Duhul Sfânt. Lucrul acesta trebuie să-l avem înainte de a putea manifesta perfecțiunea vieții și a caracterului. Mi-aș dori ca fiecare membru al bisericii să-și deschidă inima lui Isus, spunând: „Vino, Oaspete ceresc, rămâi cu mine.” Manuscript Releases, Vol. 2, p. 26.

Ziua 11  Cereri de rugăciune:

Roagă-te pentru :

 • Botezul cu Duhul Sfânt
 • Redeșteptare personală și în biserică
 • Pentru ca Dumnezeu să conducă biserica și pe tine personal la a experimenta locuirea lăuntrică a prezenței vii a lui Hristos în fiecare zi
 • Persoanele de pe lista ta de rugăciune
Ziua 11 Întrebări pentru studiu aprofundat: (pe baza lecturii de mai sus)
 1. Ce semne ale slujirii a spus Isus că îi vor însoți pe credincioșii umpluți cu Duhul Sfânt? • Marcu 16:15-18
 2. A fost exactă profeția lui Isus cu privire la vindecarea celor bolnavi de către credincioși? • Fapte 5:15-16
 3. Ce a cauzat oprirea minunilor în biserica creștină?
 4. Cu privire la întrebarea 3, vedem sau recunoaștem noi acest lucru în biserica noastră? Vede sau recunoaște biserica noastră lucrul acesta astăzi?
 5. Care este condiția bisericii Laodiceea? • Apocalipsa 3:14-18
 6. Suntem noi biserica Laodiceea? Argumentați răspunsul.
 7. Care este singura speranță pentru creștinii din zilele din urmă să iasă in starea de laodiceean?
Ziua 11 Pregătirea inimii/ provocare:
 1. Pe tot parcursul zilei, cere-I lui Dumnezeu să îți reamintească ce îți vorbește El în lectura de astăzi și în secțiunea de întrebări și discuții și să te ajute să le aplici în viața ta.
 2. Citește „Neprihănirea prin credință” de Dennis Smith, materialul din Ziua 12.
 3. Răspunde cu rugăciune la întrebările pregătitoare pentru Ziua 12, secțiunea de discuții și întrebări.

Traducere: Roxana Duminică

Versiunea audio min 12.27 – min 15.50

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *