Ziua 10 – Trei experiențe uimitoare și un avertisment serios

Experiențele creștine au atât asemănări, cât și deosebiri în diferitele lor umblări cu Domnul. În plus, eu cred că cele trei experiențe în Hristos care m-au afectat cel mai profund ar face același lucru pentru fiecare creștin.

Experiența nașterii din nou

Prima experiență uimitoare pe care o are fiecare creștin este nașterea din nou sub puterea Duhului Sfânt. Ioan s-a referit la această experiență a nașterii din nou în evanghelia sa.
Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.” Ioan 1:12-13

Drept răspuns, Isus i-a zis: Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui DumnezeuIoan 3: 3

Ce este născut din carne este carne şi ce este născut din Duh este duh.” Ioan 3:6

Experiența nașterii din nou a venit la mine când eram în facultate. Influența ei a fost atât de profundă în viața mea, încât mi-a schimbat total filozofia de viață. Am fost crescut într-un cămin bun, dar secular. Religia nu a jucat niciun rol semnificativ. Așa că valorile mele au fost cele ale lumii. Am făcut inginerie pentru a face bani. Scopul meu a fost succesul lumesc.

După ce am experimentat întâlnirea nașterii din nou cu Domnul Hristos prin Duhul Sfânt, valorile lumești și-au pierdut importanța. În timp, am părăsit profesia de inginer pentru a studia să devin pastor. De la acea experiență, cea mai mare parte a vieții mele de adult a fost slujire cu normă întreagă pentru Domnul.

Botezul Duhului Sfânt 

Cea de-a doua experiență uimitoare pe care Dumnezeu dorește ca fiecare creștin să o aibă este să primească botezul Duhului Sfânt. Să fii născut din nou este un lucru, dar a fi botezat de Duhul Sfânt este cu totul altul.

Ucenicii au fost convertiți la Isus, dar fără putere înaintea zilei Cincizecimii. Așa că Isus le-a poruncit să aștepte în rugăciune până când vor primi botezul Duhului Sfânt, care a avut loc la încheierea a zece zile de întâlniri de rugăciune (Fapte 1:4-5, 8; Fapte 2:1-4).

Experiența de a fi botezat de Duhul Sfânt a dat o mare putere învățăturii și predicării ucenicilor. Trei mii de oameni L-au acceptat pe Isus și au fost botezați în apă după  predica lui  Petru din ziua Cincizecimii.

În 1999, Domnul m-a îndemnat să studiez subiectul botezului cu Duhul Sfânt. Am descoperit că nu înțelegeam această învățătură biblică importantă. Ca urmare a studiului meu, am fost convins să mă rog specific pentru a fi umplut cu Duhul Sfânt.

Experiența mea de a primi botezul Duhului Sfânt nu a implicat senzații sau vreo dovadă dramatică în momentul rugăciunii. Cu toate acestea, în ziua următoare am început să văd schimbări semnificative în viața mea personală. Am început să experimentez redeșteptare personală. De asemenea, am început să văd mai multă putere a Duhului Sfânt în slujirea mea. 

Pe măsură ce Dumnezeu a continuat să-mi deschidă înțelegerea asupra subiectului
am fost condus să scriu mai multe cărți despre botezul Duhului Sfânt și despre experiențele în care Duhul vrea să îl conducă pe creștinul plin de Duh. După ce am investit economiile noastre în tipărirea primei mele cărți, Domnul m-a impresionat puternic că nu trebuia să fac reclamă cărții. Așa că, pentru a avea pace în interiorul meu, pur și simplu i-am dat cartea Domnului și am spus: „Am făcut ceea ce mi-ai cerut să fac. Dacă nu se va vinde nici măcar un exemplar al cărții, asta este în regulă.”

Chiar în acel moment am fost invitat să apar la 3ABN și să împărtășesc câteva lucruri despre botezul Duhului Sfânt. După ce programul a început, Danny Shelton a ținut în mână prima mea carte, The Baptism of the Holy Spirit (Botezul Duhului Sfânt)  pe care se bazează acest devoțional de 10 zile, și a spus câteva lucruri despre ea. Dumnezeu a folosit acel program pentru a duce literalmente în jurul lumii mesajul
din acea carte.  Acest lucru a fost făcut fără nicio publicitate sau promovare din partea mea.
De asemenea, Domnul a deschis oportunități de a împărtăși învățătura despre Duhul Sfânt pe care o învățam din Cuvântul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, El mi-a precizat încă o dată că nu trebuia să încerc niciodată să inițiez o întâlnire pentru a vorbi despre Duhul Sfânt. Până în prezent, Domnul m-a condus să împărtășesc acest mesaj la nivel național și internațional.

Așadar, experiența botezului cu Duhul Sfânt s-a dovedit a fi a doua cea mai importantă și uimitoare experiență din viața mea creștină.

Neprihănirea prin credință 

De-a lungul anilor de creștin, am știut că îmi lipsea ceva în umblarea mea personală cu Domnul.  Viața de creștin  era de multe ori o povară. Victoriile asupra ispitei erau
sporadice în cel mai bun caz. Jugul lui Hristos nu mi se părea foarte ușor așa cum îl descrisese Hristos (Matei 11:28-30).

Cu toate acestea, citeam diverși autori creștini și simțeam că în Evanghelia lui Isus Hristos era mai mult decât înțelegeam eu. Cunoșteam teoria, dar nu vedeam și nu experimentam puterea pentru o biruință consistentă. Depusesem eforturi pentru a asculta cerându-i lui Dumnezeu să adauge puterea Sa la eforturile mele. Cu toate acestea, o biruință consistentă părea să nu fie la îndemâna mea.

Apoi, în timp ce citeam într-o zi, am început să văd mai clar învățătura biblică cu privire la modul în care trebuie să Îl lăsăm pe Isus să Își trăiască viața de biruință asupra păcatului în viețile noastre. M-am rugat cu stăruință pentru ca Domnul să
îmi deschidă înțelegerea față de acest adevăr minunat. Mi-am deschis mintea să îl înțeleagă.

Apoi, lumina a început să strălucească în sufletul meu. O, ce bucurie a adus. În sfârșit am început să văd adevărul glorios al adevăratei neprihăniri prin credința doar în Hristos pentru biruința asupra ispitei și a păcatului. Am început să văd că Hristos nu este doar un Mântuitor care iartă păcatele, ci și un Mântuitor care eliberează din păcat.

Am început să aplic ceea ce învățam în domenii ale vieții mele și am descoperit că această învățătură minunată era reală și nu doar teorie. Descoperisem în sfârșit adevărul despre neprihănirea prin credință în Hristos. Această experiență mi-a revoluționat umblarea cu Domnul.

Așadar, a treia cea mai uimitoare experiență din experiența mea creștină a fost descoperirea aspectului de sfințire al neprihănirii prin credință. Aceasta a dus la scrierea celei de-a șaptea cărți, Spirit Baptism& Abiding in Christ (Botezul Duhului Sfânt și rămânerea în Hristos).

Conexiunea cu 1888

Așa cum am împărtășit anterior, prin intermediul unor colegi credincioși, Domnul
mi-a atras atenția asupra faptului că ceea ce îmi dezvăluise El a fost într-adevăr similar cu mesajul din 1888 despre neprihănirea prin credință prezentat de Jones și Waggoner. Am petrecut ceva timp reflectând la posibilitatea acestei conexiuni. Am început să citesc ceea ce scriseseră Jones și Waggoner. Am studiat ce a spus Ellen White despre solia din 1888. Apoi am început să mă simt convins să scriu despre mesajul minunat al neprihănirii prin credință pe care l-a dat Dumnezeu denominațiunii noastre cu mai bine de 100 de ani în urmă.

Rugăciunea mea este ca și voi să experimentați cele trei experiențe minunate pe care Dumnezeu ni le oferă fiecăruia dintre noi: nașterea din nou, botezul Duhului Sfânt și experiența neprihănirii numai prin credința în Hristos. Atunci când intri în toate aceste trei experiențe, bucuria ta în Domnul va fi deplină. Isus va deveni pentru tine mai prețios  decât a fost vreodată. Inima ta va fi plină de laude la adresa Lui pentru ceea ce a făcut și face pentru tine, în tine și prin tine.

Aceste trei experiențe vă vor pregăti pentru cea mai uimitoare experiență dintre toate – a doua venire a Domnului Hristos în slavă.

Cât de adevărate sunt cuvintele din imnul Atâta har:

”Atâta har, ce minunat! Azi pot să fiu salvat! 

Am fost pierdut, nenorocit, Dar Domnul m-a iubit!

”Salvat prin harul lui Hristos, Așa un păcătos!

De-acum, pe veci, în Dumnezeu Mi-am pus tot dorul meu!

”O altă viață mi-a promis. Şi am un drum deschis; 

Cu dragoste Îl voi urma Cât viață voi avea!

”Ispite-n cale de-ar veni, Primejdii mii şi mii,

Eu lupt şi știu că nu-n zadar, Căci am belșug de har!

Iar când voi fi în slava Lui, Cum alta-n lume nu-i,

Atunci cânta-voi iar şi iar, Uimit de-atâta har!”

Atâta har, de John Newton, preluat din Imnuri creștine, imnul 161

Da, experiența nașterii din nou, botezul Duhului Sfânt și îndreptățirea prin credința în Hristos sunt toate acte uimitoare ale harului lui Dumnezeu.

Un avertisment serios 

Următoarele citate din Ellen White sunt preluate din cartea carte, Mărturii pentru pastori și lucrători ai Evangheliei (paginile sunt în paranteză). Ea a făcut câteva afirmații foarte serioase despre mesajul din 1888 al neprihănirii prin credință prezentat de Jones și Waggoner și  a dat câteva avertismente foarte serioase celor care l-au respins. Cred că aceste declarații și avertismente sunt foarte aplicabile astăzi, în lumina faptului că Dumnezeu caută din nou să aducă acest adevăr minunat poporului Său în pregătirea pentru cea de-a doua venire a Domnului Hristos.

”În marea Sa milă, Domnul Hristos a trimis solia cea mai prețioasă prin frații Waggoner și Jones. Această solie a avut scopul de a-L aduce în atenția oamenilor pe Mântuitorul înălțat ca jertfă pentru păcatele întregii lumi. Ea a prezentat îndreptățirea prin credința în Garantul divin, a invitat oamenii să primească neprihănirea lui Hristos, care se manifestă prin ascultarea de toate poruncile lui Dumnezeu. Mulți L-au pierdut din vedere pe Domnul Isus. Ei aveau nevoie să li se îndrepte privirile spre Persoana Sa divină, spre meritele Sale și spre iubirea Sa neschimbătoare față de familia omenească. … Aceasta este solia pe care Dumnezeu ne-a poruncit s-o vestim lumii. Este solia îngerului al treilea, care trebuie să fie proclamată cu glas tare și să fie însoțită de revărsarea Duhului Său într-o mare măsură..  

Solia Evangheliei harului Său trebuia să-i fie vestită bisericii într-o formulare distinctă și clară, pentru ca lumea să nu mai spună că adventiștii de ziua a șaptea vorbesc numai despre Lege și iarăși Lege, dar nu îl prezintă pe Domnul Hristos și nu cred în El.” (91-92)

Aceasta este mărturia care trebuie să fie vestită până la marginile pământului. Ea prezintă Legea și Evanghelia, unindu-le într-un întreg desăvârșit.” (94)

”Aș dori să le adresez un avertisment celor care au stat ani de zile împotriva luminii și au cultivat spiritul opoziției. Cât timp veți continua să-i urâți și să-i disprețuiți pe solii neprihănirii lui Dumnezeu? Domnul le-a dat solia Sa. Ei vestesc cuvântul Său. Numai prin meritele lui Isus Hristos puteți să fiți mântuiți. Harul Duhului Sfânt v-a fost oferit din nou și din nou. Lumina și puterea de sus au fost revărsate din abundență în mijlocul vostru. … 

Dacă neglijați această mare mântuire; păstrată înaintea ochilor voștri ani de zile, dacă disprețuiți oferta glorioasă a îndreptățirii prin sângele lui Hristos și a sfințirii prin puterea curățitoare a Duhului Sfânt, atunci, nu va mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfiorătoare a judecății și a mâniei arzătoare, ce vor veni în mod sigur.” (97)

Taina lui Dumnezeu încheiată 

Chiar înainte de revenirea lui Isus, taina lui Dumnezeu va fi încheiată.

ci că, în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu, după vestea bună vestită de El robilor Săi prorocilor.” Apocalipsa 10:7

Care este această taină a lui Dumnezeu care trebuie să fie terminată? Pavel ne spune.


Taina ținută ascunsă din veșnicii şi în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților Lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri, şi anume Hristos în voi, nădejdea slavei.” Coloseni 1:26-27 (subliniere adăugată)

Mesajul din 1888 se referă în întregime la misterul lui Dumnezeu-Hristos în voi, care este singura voastră speranță de slavă. Taina lui Dumnezeu este evanghelia unui Mântuitor care iartă și eliberează de păcat. Taina lui Dumnezeu este îndreptățirea și sfințirea deplină prin Isus Hristos. Taina lui Dumnezeu este neprihănirea numai prin credința în Hristos.

Aceasta este taina care va fi desăvârșită în poporul lui Dumnezeu chiar la sfârșitul timpului. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu aduce acest mesaj din nou poporului Său în acest moment al istoriei pământului.

Ne punem pe noi înșine într-o gravă primejdie dacă respingem apelul milostiv al lui Dumnezeu de a înțelege și de a experimenta neprihănirea prin credință, așa cum au făcut-o atât de mulți acum mai bine de 100 de ani.
Personal, cred că astăzi dintre  cei care mărturisesc a fi poporul lui Dumnezeu va exista o rămășiță care va răspunde la chemarea lui Dumnezeu și va experimenta eliberarea deplină și completă pe care o oferă Hristos. Aceștia vor fi oamenii care vor beneficia de ploaia târzie a Duhului Sfânt. Ei vor transmitea strigătul puternic al soliei îngerului al treilea cu mare putere. Ei vor reuși să treacă biruitori prin timpul de necaz sau de nenorocire, neprimind semnul fiarei. Și, ei vor fi cei care vor sta  chiar în prezența lui Hristos în toată slava Sa și nu vor fi mistuiți.

Dumnezeu vă cheamă să vă numărați printre acei oameni.

Iar Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere şi să vă facă să vă înfățișați fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale,  singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere şi stăpânire, mai înainte de toţi vecii, şi acum, şi în veci. Amin.” Iuda 24-25

Întrebări pentru discuție:
 1. Descrie cele trei experiențe uimitoare enumerate în devoționalul de astăzi.
 2.  Ai trăit aceste trei experiențe uimitoare?
 3. Ce avertisment serios a dat Ellen White cu privire la mesajul neprihănirii prin credință?
 4. Ce este taina lui Dumnezeu?
 5. De ce trebuie ca Dumnezeu să sfârșească „taina lui Dumnezeu” înainte de
  ca Isus să revină?
Cereri de rugăciune

Roagă-te pentru :

 • Botezul cu Duhul Sfânt
 • Redeșteptare personală și în biserică
 • Dumnezeu să conducă biserica să înțeleagă și să experimenteze cele trei experiențe uimitoare, ale nașterii din nou, botezul Duhului Sfânt și neprihănirea prin credință în pregătirea pentru revenirea lui Hristos în curând.
 • Cei de pe lista ta de rugăciune

Traducere și adaptare:  Adina Păltineanu  

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *