1 iunie – Fii ca Isus, nu ca lumea

Să n-ai în sacul tău două feluri de greutăți, una mare şi alta mică.  Să n-ai în casă două feluri de efă, una mare şi alta mică. Deuteronomul 25:13, 14,

Cei care pretind că Îl iubesc și se tem de Dumnezeu ar trebui să prețuiască simpatia și dragostea unii față de alții și ar trebui să păzească interesele celorlalți ca pe ale lor. Creștinii nu ar trebui să-și reglementeze conduita în funcție de standardul lumii. În toate timpurile, poporul lui Dumnezeu este la fel de distinct de cei lumești pe cât credința lor este mai înaltă decât cea a celor neevlavioși. De la început și până la sfârșitul timpului, poporul lui Dumnezeu este un singur trup.

Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. În această generație, dorința de câștig este pasiunea fascinantă. Dacă bogăția nu poate fi asigurată printr-o muncă cinstită, ființele omenești caută să o obțină prin fraudă. Văduvele și orfanii sunt jefuiți de puținii lor bani, iar oamenii săraci sunt făcuți să sufere pentru a obține cele necesare traiului. Și toate acestea pentru ca cei bogați să-și poată susține extravaganța sau să-și poată satisface dorința de a strânge bani.

Bilanțul teribil al crimelor comise zilnic de dragul câștigului este suficient pentru a îngheța sângele în vene și a umple sufletul de groază. Faptul că și printre cei care mărturisesc a fi evlavioși există aceleași păcate, într-o măsură mai mare sau mai mică, necesită o adâncă umilință a sufletului și o acțiune serioasă din partea urmașilor lui Hristos. Dragostea de etalare și iubirea de bani au făcut din această lume o peșteră de hoți și tâlhari. Dar creștinii, în mod declarat, nu sunt locuitori ai pământului; ei sunt într-o țară străină, oprindu-se, ca să zicem așa, doar pentru o noapte. Ei nu ar trebui să fie animați de aceleași motive și dorințe ca și cei care își au casa și comoara aici. Dumnezeu a conceput viețile noastre ca să reprezinte viața marelui nostru Model: asemenea lui Isus, noi ar trebui să trăim pentru a face bine altora….

Orice rău făcut copiilor lui Dumnezeu este făcut lui Hristos Însuși în persoana sfinților Săi. Orice încercare de avea avantaj prin ignoranța, slăbiciunea sau nenorocirea altcuiva este înregistrată ca o fraudă în registrul contabil al cerului. – The Southern Watchman,  10 mai 1904.

Devoționalul face parte din cartea: To Be Like Jesus, de E G White ; luna iunie, capitolul: Făcând treburile Regelui

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *