213 – Vad

Iată, chivotul legământului Domnului întregului pământ va trece înaintea voastră în Iordan. Iosua 3:11

Vadul este un loc de trecere, de obicei prin apa unui râu, Iordanul, de exemplu, sau al unei alte ape, Marea Roșie, de exemplu. Vadul este tot un loc de trecere și de o altă natură, cum ar fi trecerea călătorilor, a târgoveților, sau a oamenilor, pur și simplu. Din ambele puncte de vedere, vadul este un loc strategic, atât din punct de vedere militar, comercial, dar și misionar. Apostolul Pavel cunoștea foarte bine importanța strategică a locurilor cu mare trecere, pe care le folosea foarte eficient în favoarea Evangheliei. Trebuie menționate aici: Antiohia Pisidiei, Atena, Roma, Ierusalim și altele.

Ca să revenim la vadul Iordanului, nu este sigur că acela era locul cel mai accesibil pentru o trecere în masă a poporului Israel pentru a intra în țara promisă, dar alegerea și intervenția lui Dumnezeu a făcut ca intrarea în Canaan să fie posibilă, în ciuda sezonului de topire a zăpezilor Hermonului, care făcea debitul Iordanului să fie destul de mare, pentru a nu permite în mod obișnuit traversarea în siguranță.

Trecerea Iordanului a fost un eveniment care trebuia fructificat în mod excepțional, de aceea Iosua a poruncit să fie ridicat un monument de aducere aminte cu cele douăsprezece pietre pe care căpeteniile lui Israel le-au prelevat din albia Iordanului. Monumentul trebuia să marcheze conștiința poporului cu faptul că puterea și autoritatea lui Dumnezeu a făcut posibilă trecerea lor în pământul promis, si aceeași putere și autoritate avea să le pună țara în posesie. Ei aveau să lupte din răsputeri, iar Dumnezeu avea să le dea victoria.

Viața noastră are și ea vadurile ei, momentele ei de trecere. Majoratul, botezul, nunta, nașterea copiilor, plecarea copiilor la casa lor și trecerea la odihnă, în cele din urmă. Dumnezeu este interesat să ne fie alături în toate aceste treceri. Acceptăm noi bunăvoința Lui sau credem că avem destulă imaginație, experiență și putere să ne descurcăm singuri? Aceasta este întrebarea.

Imagine: Ray House

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *