091 – Adult

Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Efeseni 4:13

Maturitatea spirituală este un deziderat, o aspirație, un ideal; cel puțin, aceasta este așteptarea lui Dumnezeu pentru noi. Dacă starea de om mare este și dorința noastră, este cu atât mai bine.

Este adevărat că Învățătorul oamenilor ne-a spus că trebuie să fim ca niște copilași, dar această învățătură nu poate și nu trebuie interpretată ca o chemare la întoarcerea, în toate privințele, la anii copilăriei. Din punctul de vedere al acestei Evanghelii, cel care a parcurs un drum considerabil în credință și se apropie de majoratul spiritual, poate și trebuie să fie asemenea unui copilaș în ceea ce privește inocența, încrederea, ascultarea și dependența de Dumnezeu. Dar în ce privește acuitatea discernământului, forța deciziilor și determinarea atingerii țintelor, oamenii ajunși la maturitate spirituală se comportă după modelul plinătății lui Hristos.

Un om adult se distinge prin capacitatea de a se administra singur și capacitatea de a conduce și pe alții în mod înțelept și responsabil. În mod foarte sugestiv, în vechime, bărbații majori erau numiți „bărbați în stare să poarte armele”, adică aceia pe care se putea conta în caz de război. Un om în stare să poarte armele este suficient de dezvoltat din punct de vedere fizic, emoțional, intelectual și social, pentru a ști, a putea și a reuși să lupte și să apere cu succes un obiectiv, o convingere sau un teritoriu atribuit.

În textul de mai sus, apostolul Pavel își exprimă speranța, dorința și necesitatea creșterii spirituale, având ochii ațintiți asupra Modelului divin. El sesizează riscul stagnării în dezvoltarea spirituală și combate rutina, ritualismul și confuzia pe care acestea le-ar putea aduce în viața credinciosului și a bisericii.

O persoană adultă este în stare să împlinească în mod eficient o lucrare încredințată și poate fi tras la răspundere pentru neglijență în serviciu sau abuz de autoritate. Tu și cu mine ne aflăm în curs de maturizare și creștere. De dorit este ca dezvoltarea noastră personală să nu se oprească niciodată și să urmeze cursul ascendent al pașilor Învățătorului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *