073 – Adeverire

Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știți. Faptele 2:22

În cuvântarea sa din ziua Cincizecimii, apostolul Petru argumentează divinitatea și misiunea lui Isus Hristos ca Mesia Cel promis, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le făcea Dumnezeu, prin Fiul Său, înaintea copiilor poporului ales. Pe această cale, Petru încerca să atingă inima ascultătorilor săi pe care încerca să-i ajute să-L primească pe Hristos ca Mesia și Răscumpărător.

Fiecare minune pe care a făcut-o Hristos în lucrarea Sa publică, de la nunta din Cana până la vindecarea urechii lui Malhu, slujitorul marelui preot, producea asupra martorilor prezenți, o puternică impresie lucrată de Duhul Sfânt. În uimirea lor, oamenii aveau ocazia de a face o alegere personală și de a lua o poziție corectă față de Dumnezeu și față de mântuirea Sa. Aproape de fiecare dată, oamenii se întrebau: „Cine este Acesta?” Și tot de atâtea ori ei aveau posibilitatea să constate că El este Cel așteptat de veacuri, Cel trimis de Dumnezeu, Cel care va mântui pe poporul Său din păcatele sale.

Astăzi se caută argumente prin care să se dovedească superioritatea sau cel puțin autenticitatea unei biserici. Principalul argument de adeverire privind legitimitatea existenței unei biserici este același Cuvânt pe care l-a folosit Petru la Cincizecime. El a citat profeția din Ioel pentru a se autentifica pe sine și lucrarea sa. Orice biserică autentică are nevoie să-și adeverească identitatea prin lucrarea profetică. Dacă o biserică poate arăta modul în care a vorbit Dumnezeu prin proroci despre mandatul și mesajul pe care ea îl poartă către lume, își poate adeveri pe această cale, legitimitatea și credibilitatea.

O biserică poate fi slabă și cu defecte, dar dacă mesajul ei este cel prescris de Scriptură, acest detaliu o face vrednică de a fi crezută și susținută. Cuvântul este cel care autentifică, o califică și o autorizează să funcționeze.

În momentele de implicare în misiune, Dumnezeu nu se va da în lături să-și arate din nou puterea prin semne, minuni și lucrări ale providenței, cu același efect ca în zilele de început ale răspândirii Evangheliei: întărirea imaginii publice și sporirea numărului de credincioși.

Doamne, fă și din mine un argument convingător în favoarea cauzei Tale și a Numelui Tău. Amin!

Versiunea audio:

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *