Siguranță doar în gânduri bune, 4 august

Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii. Proverbe 4:23

Un om este ”așa cum gândește în inima lui.” Proverbe 23:7 (traducerea în limba engleză). Multe gânduri fac istoria nescrisă a unei singure zile; și aceste gânduri au mult de a face cu formarea caracterului. Gândurile noastre trebuie păzite cu strictețe, pentru că un singur gând necurat face o impresie adâncă asupra sufletului. Un gând rău lasă o impresie rea asupra minții. Prin cultivarea gândurilor curate și sfinte, omul devine mai bun. Prin ele, pulsul spiritual este accelerat și puterea de a face bine este îmbogățită. și așa cum un strop de ploaie pregătește calea pentru altul în udarea pământului, la fel un gând bun pregătește calea pentru altul.

Odată acceptate, obiceiuri greșite de gândire devin o putere despotică, ce încătușează mintea asemenea unei menghine de oțel.

Gândurile nu trebuie lăsate fără control. Ele trebuie înfrânate, aduse în captivitate, în ascultare de Hristos. Să se îndrepte către lucruri sfinte. Atunci, prin harul lui Hristos, ele vor fi curate și oneste. Avem nevoie de înrâurirea neîncetată a puterii înnobilatoare a gândurilor curate. Singura siguranță a oricărui suflet este să aibă gânduri bune.

Mințile noastre au nivelul lucrurilor la care zăbovesc gândurile noastre și dacă ne gândim la lucruri pământești, nu vom reuși să luăm caracteristica  lucrurilor cerești. Am fi beneficiat mult contemplând mila, bunătatea și dragostea lui Dumnezeu; dar noi suportăm pierderi mari zăbovind asupra lucrurilor pământești și trecătoare.

Deși în jurul nostru s-ar putea să fie o atmosferă infectată, coruptă, noi nu trebuie să respirăm miasmele ei otrăvitoare, ci putem să trăim respirând aerul curat al cerului. Putem închide orice intrare închipuirilor necurate și gândurilor nesfinte, înălțând inima, ființa noastră în prezența lui Dumnezeu prin rugăciuni sincere. Cei ale căror inimi sunt deschise ca să primească sprijinul și binecuvântarea lui Dumnezeu vor umbla într-o atmosferă mai sfântă decât aceea a pământului și vor avea o continuă comuniune cu cerul.

Devoționalul face parte din cartea ”The Faith I Live By ”  de Ellen G. White.

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *