El a murit pentru noi, 13 februarie

Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi. Romani 5:8

Există un singur mare adevăr central, care trebuie ţinut întotdeauna în faţa ochilor atunci când cercetăm Scripturile: Hristos, şi El răstignit. Orice alt adevăr este investit cu influenţă şi cu putere în mod corespunzător cu relaţia pe care o are cu această temă… Sufletul paralizat din cauza păcatului poate fi înzestrat cu viaţă numai prin lucrarea care a fost făcută pe cruce de Autorul mântuirii noastre.

Când Hristos Și-a plecat capul și a murit, El a dărâmat la pământ stâlpii Împărăției Satanei. L-a învins pe Satana.

Hristos S-a supus răstignirii, deși oștile cerești L-ar fi putut elibera. Îngerii au suferit împreună cu Hristos. Dumnezeu Însuși a fost răstignit cu Hristos; căci Hristos era una cu Tatăl. Cei care Îl resping pe Hristos, cei care nu vor ca acest Om să stăpânească peste ei, aleg să se pună sub stăpânirea lui Satana, să facă lucrarea lui ca sclavi ai săi. Totuși, pentru ei, Hristos Și-a dat viața pe Golgota.

El, care a murit pentru păcatele lumii trebuia să rămână în mormânt timpul hotărât. El a fost în acea închisoare de piatră ca prizonier al dreptății divine. El era responsabil față de Judecătorul universului. El purta păcatele lumii și doar Tatăl Său putea să-L elibereze.

El S-a identificat pe Sine cu interesele noastre, S-a pus în dreptul nostru ca să cadă peste El lovitura morţii, a luat vina şi pedeapsa omului, şi a adus o jertfă deplină lui Dumnezeu, în favoarea omului. În virtutea acestei ispăşiri, El are puterea de a oferi omului neprihănire desăvârşită şi mântuire deplină. Ca oricine va crede în El ca Mântuitor personal, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

Prețul răscumpărării omului a fost plătit și tot ce omul are și este trebuie să fie stropit cu sângele lui Hristos, dedicat lui Dumnezeu; căci Îi aparține.

Devoționalul face parte din cartea ”The Faith I Live By ”  de Ellen G. White.

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *