Maiestatea și măreția Sa, 2 februarie

Ale Tale sunt, Doamne, mărirea, puterea şi măreţia, veşnicia şi slava, căci tot ce este în cer şi pe pământ este al Tău! A Ta, Doamne, este domnia, căci Tu Te înalţi ca un stăpân mai presus de orice! 1 Cronici 29:11

Dumnezeu este Tatăl nostru care ne iubește și Se îngrijește de noi, ca de copiii Lui.  În același timp, El este marele Împărat al Universului.

Dumnezeu nu poate să fie comparat cu lucrurile făcute de mâinile Sale. Acestea sunt doar niște lucruri pământești, care suferă sub blestemul lui Dumnezeu, din cauza păcatelor omului. Tatăl nu poate să fie descris prin lucrurile de pe pământ. Tatăl este plinătatea întruchipată a dumnezeirii și este invizibil ochilor muritori.

Nu trebuie să încercăm să ridicăm, cu o mână îndrăzneață, cortina în spatele căreia El Își ascunde maiestatea. Apostolul exclamă: „Cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui!” (Romani 11, 33).  Este o dovadă a milei Sale faptul că puterea Sa este ascunsă privirii noastre, că El este învăluit în nori teribili de taine și întuneric; căci a ridica cortina ce ascunde prezența divină înseamnă moarte. Nici o minte muritoare nu poate pătrunde taina în care Cel Atotputernic locuiește și lucrează. Noi nu putem înțelege mai mult din purtarea Lui față de noi și motivele ce-L determină la aceasta decât consideră El că este necesar să descopere. El orânduiește totul în neprihănire și noi nu trebuie să fim nemulțumiți și neîncrezători, ci să ne plecăm într-o supunere plină de respect. El ne va descoperi din planurile Sale atât cât va fi spre binele nostru să cunoaștem; și dincolo de aceasta, trebuie să ne încredem în mâna cea atotputernică, în inima plină de iubire.

Iehova este sursă oricărei înțelepciuni, a întregului adevăr, a tuturor cunoștințelor… Omul nu poate zăbovi decât granițele acelei vaste întinderi și își lasă imaginația să-și ia zborul. Omul limitat nu poate înțelege lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.

Adevăratul respect pentru Dumnezeu provine din simțământul măreției Sale fără margini și conștientizarea prezenței Sale. Fiecare inimă ar trebui să fie profund impresionată de acest simțământ al Nevăzutului.

Devoționalul face parte din cartea ”The Faith I Live By ”  de Ellen G. White. Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *