Cartea care dăinuie, 9 ianuarie

Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Matei 24:35

El [Hristos] a învățat că Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie înțeles de toți. El a arătat spre Scripturi ca având o autoritate de necontestat, iar noi trebuie să facem la fel. Biblia trebuie să fie prezentată ca fiind Cuvântul veșnicului Dumnezeu, ca sfârșit al tuturor controverselor și temelie a oricărei credințe.

Voltaire cel necredincios a spus o dată cu îngâmfare: „Am obosit să-l tot aud pe oameni repetând că doisprezece bărbați au întemeiat religia creștină. Voi dovedi că un singur om este destul pentru a o distruge”… Milioane de oameni s-au unit în lupta împotriva Bibliei. Dar este departe de a fi distrusă, căci acolo unde în vremea lui Voltaire erau o sută, acum sunt zeci de mii, mai mult, sute de mii de exemplare ale Cărții lui Dumnezeu. Cuvintele unui reformator din primele timpuri cu privire la biserica creștină afirmau: „Biblia este o nicovală de care s-au spart multe ciocane”. Domnul zice: „Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere; și pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta, o voi osândi”. Isaia 54, 17.

În acest timp, înainte de marea criză finală, ca și înaintea primei distrugeri a lumii, oamenii sunt absorbiți de plăceri și de preocupări fără sens. Absorbiți de cele văzute și trecătoare, au pierdut din vedere pe cele nevăzute și veșnice. Pentru lucrurile care dispar odată cu folosirea, ei sacrifică bogății nepieritoare… Din ridicarea și căderea popoarelor, așa cum sunt redate în paginile Sfintelor Scripturi, trebuie să învățăm cât de fără valoare este slava exterioară și lumească.

Cuvântul lui Dumnezeu este singurul lucru dăinuitor, pe care-l cunoaște lumea aceasta. El este temelia cea sigură. „Cerurile și pământul vor trece”, zicea Domnul, „dar cuvintele Mele nu vor trece.”

„Cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac.” „Toate poruncile Sale sunt sigure. Ele stau tari pentru veșnicie și sunt întemeiate pe adevăr și pe dreptate.” (Isaia 40, 8; Psalmii 111, 7.8). Tot ce este clădit pe autoritatea omului va fi dărâmat; dar ceea ce este întemeiat pe stânca neclintită a Cuvântului lui Dumnezeu va rămâne pentru veșnicie.

Devoționalul face parte din cartea ”The Faith I Live By ”  de Ellen G. White.

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *