Apărarea mea în ispită, 2 ianuarie

Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta! Psalm 119:11

Ca să nu fim înșelați de eroare sau minciună, inima trebuie să aibă ca preocupare adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu va umple mintea cu arme ale puterii divine, pentru a învinge inamicul. Fericit este omul, care, atunci când este ispitit, își găsește sufletul bogat în cunoașterea Scripturilor, care găsește adăpost în făgăduințele lui Dumnezeu. ”Strâng Cuvântul Tău în inima mea,” spune psalmistul,  ”ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!”

Cuvântul acesta trebuie să fie mereu în inima și pe buzele noastre. „Stă scris” trebuie să fie ancora noastră. Aceia care fac din Cuvântul lui Dumnezeu sfetnicul lor își dau seama de slăbiciunea inimii omenești și de puterea harului lui Dumnezeu de a supune orice impuls nesfințit și profan. Inima lor este totdeauna înclinată spre rugăciune, iar ei au fost puși sub paza îngerilor sfinți. Atunci când vrăjmașul vine ca un potop, Duhul lui Dumnezeu înalță pentru ei un steag împotriva lui. În inimă este armonie, deoarece influențele prețioase și puternice ale adevărului predomină.

Cuvântul lui Dumnezeu este un canal de comunicare cu Dumnezeul cel viu. Cel care se hrănește din Cuvânt va aduce roadă în fapte bune. El… va descoperi mine bogate de adevăr în care trebuie să lucreze pentru a găsi comoara ascunsă. Când este înconjurat de ispite, Duhul Sfânt îi va aduce în minte exact cuvintele cu care să întâmpinăm ispita în clipa în care are cea mai mare nevoie și le poate folosi cel mai eficient.

Trebuie să cunoaștem mai bine Biblia. Dacă am învăța pe de rost pasaje din Scriptură, am putea închide ușa în fața multor ispite. Haideți să îngrădim calea către ispitele Satanei cu ”Stă scris.” Ne vom întâlni cu conflicte care să ne pună credința și curajul la încercare, dar acestea ne vor face puternici dacă vom birui prin harul pe care Isus este dispus să ni-l dea. Dar noi trebuie să credem; trebuie să ne prindem de făgăduințe fără urmă de îndoială.

Devoționalul face parte din cartea ”The Faith I Live By ”  de Ellen G. White.

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *