Păcătosul care se pocăiește este acceptat în Hristos – 2 martie

Căci Hristos n-a intrat într-un locaş de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaş de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se înfăţişeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu. Evrei 9:24

Domnul Hristos este Jertfa noastră, Înlocuitorul nostru, Garantul nostru, Mijlocitorul nostru divin. El a fost făcut pentru noi neprihănire, sfinţire şi răscumpărare. „Căci Hristos n-a intrat într-un locaş de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaş de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se înfăţişeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu.”

Lucrarea de mijlocire a Domnului Hristos pentru noi constă în faptul că El prezintă meritele Sale divine, oferindu-Se înaintea Tatălui să fie înlocuitorul şi garantul nostru, deoarece Domnul Hristos S-a înălţat la cer spre a face ispăşire pentru nelegiuirile noastre… „Şi dragostea stă nu în făptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.” (1 Ioan 4, 10.) „De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei.” (Evrei 7, 25.)

Din aceste pasaje ale Scripturii este evident faptul că Dumnezeu nu vrea să fii neîncrezător şi să îţi torturezi sufletul cu teama că El nu te va accepta, din cauză că eşti păcătos şi nevrednic… Prezintă-ţi cazul înaintea Sa, apelând la meritele sângelui care a fost vărsat pentru tine pe crucea Golgotei. Satana te va acuza că eşti un mare păcătos, iar tu trebuie să recunoşti acest fapt, dar poţi să spui: „Ştiu că sunt un păcătos, şi tocmai acesta este motivul pentru care am nevoie de un Mântuitor. Domnul Isus a venit în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoşi. Sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat. (1 Ioan 1, 7.) … Eu nu am nici un merit şi nici o bunătate prin care să pot pretinde mântuirea, dar prezint înaintea lui Dumnezeu sângele atotispăşitor al Mielului neprihănit al lui Dumnezeu, care a ridicat păcatul lumii. Aceasta este apărarea mea. Numele lui Isus îmi acordă intrare la Tatăl. Urechile Sale, inima Sa sunt deschise pentru cererea mea cea mai neputincioasă, iar El îmi împlineşte nevoile cele mai adânci.”

Neprihănirea lui Hristos îl face pe păcătosul pocăit să fie primit de Dumnezeu şi realizează îndreptăţirea iui. Oricât de păcătoasă a fost viaţa lui, dacă el crede în Domnul Isus ca Mântuitor personal, atunci stă înaintea lui Dumnezeu îmbrăcat în hainele nepătate ale neprihănirii lui Hristos, care îi este atribuită.

Cel păcătos, care până atunci a fost mort în nelegiuirile şi păcatele lui, este înviat prin credinţa în Hristos. El înţelege prin credinţă că Domnul Isus este Mântuitorul lui, care trăieşte veşnic şi este în stare să mântuiască „în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El”. În ispăşirea care a fost făcută pentru el, cel credincios înţelege lărgimea, lungimea, înălţimea şi adâncimea eficienţei ei — înţelege deplinătatea mântuirii care a fost cumpărată cu un preţ infinit, iar sufletul lui se umple de laudă şi de recunoştinţă. – The Signs of the Times, 4 iulie 1892 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *