Cheia lipsă pentru terminarea lucrării

Era în anul 1888 și Dumnezeu făcea ceva extraordinar pentru biserica Sa.

”În marea Sa milă, Domnul Hristos a trimis solia cea mai prețioasă prin frații Waggoner și Jones” scria Ellen G. White, co-fondator al bisericii adventiste de ziua a șaptea, în Mărturii pentru predicatori p.91. Ea a descris în continuare solia neprihănirii lui Hristos ca fiind ”solia pe care Dumnezeu ne-a poruncit s-o vestim lumii. Este solia îngerului al treilea, care trebuie să fie proclamată cu glas tare și să fie însoțită de revărsarea Duhului Său într-o mare măsură.”

Suntem acum în anul 2015. Suntem încă aici. Marea strigare încă trebuie să răsune. Ploaia târzie încă trebuie să cadă.

Ce ne lipsește? Ce îmi lipsește? Ar putea fi faptul că ceea ce a perpetuat neînțelegerea acestei ”cele mai prețioase solii” ne împiedică încă să experimentăm puterea pe care Dumnezeu tânjește s-o descătușeze?

Ellen White s-a plâns că pastorii de la sesiunea Conferinței Generale din 1888 nu au fost dispuși să petreacă mai mult timp în rugăciune unită pentru a rezolva neînțelegerea.

”Am încercat în cel mai serios mod să adunăm pe toți frații din lucrare care locuiau în casă într-o cameră nelocuită și să ne unim în rugăciune, dar n-am reușit decât de două sau trei ori, ” spune ea în Solii Alese, vol.3, p. 173. ”Ei au preferat să meargă în camerele lor și să aibă conversațiile și rugăciunile singuri. Nu a părut să existe nici o oportunitate de a dărâma prejudecata care era atât de fermă și de hotărâtă, nici o șansă de a îndepărta neînțelegerea cu privire la mine, la fiul meu, la E. J. Waggoner și A. T. Jones.”

Rugăciunea este puternică. Rugăciunea unită este mai puternică. Deși de obicei mă simt prea ocupat, recunosc că nu voi putea împlini niciodată lucrarea pe care a așezat-o Dumnezeu în fața mea, fără a petrece timp de calitate rugându-ne în umilință împreună cu familia mea și împreună cu biserica mea. Acest lucru este absolut esențial pentru lucrarea noastră în aceste zile de pe urmă.

”Trăim în acele vremuri din istoria pământului când trebuie să ne întâlnim să ne rugăm pentru o binecuvântare specială asupra noastră individual și atunci vom fi biruitori în și prin Hristos,” spune Ellen White.(Manuscrise, vol. 2, p.24). ”Suntem prea ușor mulțumiți cu binecuvântări parțiale, limitate.”

Acum este timpul să ne întâlnim să ne rugăm. O vom face? O voi face?

Zac Page, Templeton Hills , California.

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *