Ziua 54 – Duminică, 17 mai

 Chemați să fim misionari medicali

Day54-300x225Pasaj Biblic de meditat: Isaia 52:7-10

Verset cheie: “Ce frumoase sunt pe munţi picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte pacea, picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte mântuirea! Picioarele celui ce zice Sionului: ‘Dumnezeul tău împărăţeşte!’” Isaia 52:7

Ai luat vreodată în considerare faptul că Dumnezeu te-ar putea chema să fii misionar, dar nu numai un misionar care să împartă evanghelia, ci un misionar medical?

Ellen White scrie: „Am ajuns într-un timp în care fiecare membru al bisericii ar trebui să se ocupe de lucrarea medicală misionară” (Dietă și Hrană, p.455)

Să fiu sinceră, am citit acest pasaj de multe ori, dar nu știu de ce nu am luat acest mesaj personal. Dar cu un an în urmă, logodnicul meu (acum soțul meu) mi-a deschis ochii în înțelegerea acestui pasaj care este adresat întregii biserici a lui Dumnezeu, iar aceasta mă include și pe mine.

Pe măsură ce studiam mai mult Biblia și Spiritul Profetic și deveneam conștienți de faptul că în jurul nostru este un număr mare de oameni bolnavi pe care nu aveam habar cum să îi ajutăm, am realizat faptul că sosise timpul pentru a primi instruire medicală misionară.

Bineînțeles, nu era ca și cum noi nu slujeam deja. La momentul acela, ambii eram implicați în studii biblice, conducerea de grupuri de rugăciune, călătorii, seminarii și prezentări pe diferite teme, susținute în diferite locuri unde eram invitați. Iar aceste sarcini s-au intensificat după ce ne-am căsătorit. Dar Dumnezeu a început să ne întărească convingerea că ne lipsea unul din aspectele cele mai importante ale lucrării și anume faptul că aveam nevoie de o pregătire corespunzătoare pentru a putea fi misionari medicali dacă voiam să putem ajuta pe cei cărora le slujim, atât spiritual cât și fizic. Așa că, în primăvara aceasta (2015) am făcut un pas prin credință, am părăsit totul în Germania, iar acum suntem la o școală misionară medicală în Statele Unite pentru a primi instruire corespunzătoare.

Așa cum învățasem deja, a deveni misionar medical nu este un proces prea complicat. Oricine poate învăța acest lucru, chiar dacă nu are cunoștințe medicale. Dar este un aspect foarte important pentru că în viitor, acesta s-ar putea să fie singurul mod în care vom mai putea ajunge la alții.

În cartea Evanghelizare, Ellen White scrie că „În curând nu se va mai putea face nici o lucrare în alte domenii decât lucrare medicală misionară… Nu veți putea niciodată să fiți slujitori conform poruncii Evangheliei până nu veți arăta un interes hotărât în lucrarea medicală misionară, evanghelia vindecării, a binecuvântării și a întăririi” (p.523).

În alt loc ni se spune: „Lucrarea misionară medicală constituie lucrarea de pionierat a Evangheliei, ușa prin care adevărul pentru acest timp va găsi intrare în multe case. Cei ce alcătuiesc poporul lui Dumnezeu trebuie să fie misionari medicali autentici, căci trebuie să învețe să slujească nevoilor sufletului și ale trupului. Trebuie să se dovedească cel mai curat altruism de către lucrătorii noștri atunci când, având cunoștința și experiența pe care au câștigat-o prin lucrare practică, merg să acorde tratamente celor bolnavi. Când merg din casă în casă, ei vor avea acces la multe inimi. Se va putea ajunge la mulți, la care altfel solia Evangheliei nu ar ajunge.” (Sfaturi pentru biserică, p. 308).

Încercați să vă imaginați cu cât mai mare va fi puterea de a da mărturie altora atunci când ne vom concentra pe a aduce alinare asupra suferințelor și nu ne concentrăm doar pe a-i hrăni spiritual. Multe alte inimi se vor deschide Evangheliei.

Așa că, așa cum Dumnezeu ne-a provocat pe noi, dorim să îți lansăm și ție această provocare de a te ruga și a-i cere lui Dumnezeu să-ți arate cum poți deveni misionar medical, slujindu-i pe cei răniți și suferinzi din comunitățile tale. Fie ca Dumnezeu să ne ajute pe toți să devenim mâinile și picioarele Sale care să aducă speranță și vindecare!

 Provocarea unei rugăciuni din inimă 

Doamne drag, mulțumim că ne-ai arătat că trebuie să ajungem la inimile oamenilor. Mulțumim pentru Isus care a fost cel mai bun misionar medical al tuturor timpurilor. Și mulțumim pentru toate remediile naturale atât de simple pe care ni le-ai lăsat să le folosim. Mulțumim că ne-ai chemat să fim conlucrători cu Tine pentru a alina suferința și durerea lumii și pentru a aduce oamenii mai aproape de Tine! Învață-ne Tată, cum să slujim sufletelor așa cum ai făcut-o Tu. Învață-ne cum să ajutăm pe cei ce suferă, să le aducem vindecare spirituală, emoțională și fizică. Ajută-ne să devenim misionari după inima Ta! În numele lui Isus, Amin!

Scris de: Raluca Ril

(Raluca și soțul ei Roman sunt coautori al materialului din 2015-2016 al celor 10 Zile de Rugăciune. Raluca este originară din România dar acum, alături de soțul ei, slujește ca misionar în Germania.)

Citat suplimentar: „Unii greșesc foarte mult când uită că misionarii ar trebui să fie misionari medicali. Un slujitor al Evangheliei va avea de două ori mai mult succes în lucrarea lui, dacă înțelege cum să trateze boala… Un pastor al Evangheliei care este și misionar medical, care poate trata bolile fizice, este un lucrător cu mult mai eficient decât unul care nu poate face acest lucru. Lucrarea lui ca slujitor al Evangheliei este completă.” (Evanghelizare, p.519)

Traducere: Sarah Ștefan 

MASTER-Praying ManMOTIVE DE RUGĂCIUNE

  1.  Rugați-vă ca “Ceea ce ar fi putut să fie” în 1901 în biserica noastră, să se întâmple în 2015 și ca Duhul Sfânt să fie turnat, dându-ne putere să ne umilim inimile și să îndreptăm ceea ce s-a greșit, pentru a încheia lucrarea Sa cu putere.
  2. Rugați-vă ca în timpul sesiunii Conferinței Generale să  avem ”o experiență a Camerei de Sus” așa cum au avut ucenicii la Ziua Cincizecimii, și să fim astfel împuterniciți să vestim lumii întregi pe Hristos așa cum au făcut-o ei.
  3. Rugați-vă ca Dumnezeu să aducă la această sesiune oamenii pe care El îi vrea acolo și ca participanții (atât lideri cât și laici) să fie cu adevărat convertiți, reconvertiți sau provocați să meargă mai profund în umblarea lor cu Hristos în timpul sesiunii.
  4. Rugați-vă ca vorbitorii să fie pregătiți și unși cu Duhul Sfânt, și ca inimile participanților să fie pregătite pentru ascultarea soliilor.
  5. Rugați-vă ca delegații și conducătorii să-și ia timp să se roage împreună și să viziteze sala F – camera de rugăciune din clădirea Alamodomului.
  6. Rugați-vă ca tinerii, juniorii, secțiunile primară, grădiniță și primii pași să trăiască experiența redeșteptării la aceste întâlniri. Și ca Dumnezeu  să ajute instructorii să se pregătească.
  7. Rugați-vă ca Duhul Sfânt să fie revărsat asupra conducătorilor și delegaților Diviziunii Asiei de Sud în timp ce plănuiesc și se pregătesc să participe la Sesiunea Conferinței Generale.
  8. Rugați-vă pentru o revărsare specială a Duhului Sfânt asupra conducătorilor și  delegaților Diviziunii Africii Centrale și de Vest în timp ce plănuiesc și se pregătesc să participe la Sesiunea Conferinței Generale.
  9. Rugați-vă pentru unitate în fiecare biserică și entitate din lumea întreagă, unitate bazată pe respect pentru Cuvântul lui Dumnezeu, rugăciune umilă, puterea Duhului Sfânt, respect pentru politica/procedeul acceptat al bisericii și angajamentul deplin în misiunea bisericii de proclamare a celor trei solii îngerești din Apocalipsa 14 precum și al îngerului al patrulea din Apocalipsa 18.
  10. Rugați-vă pentru un sprijin și un interes sporit din partea tuturor membrilor  și administratorilor bisericii în menținerea educației adventiste într-o formă pură în școlile noastre.

”Trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să deschidă izvoarele apei vieții. Fiecare trebuie să primească apa vie pentru el însuși. Acum, în timpul ploii târzii, să ne rugăm cu inima umilită și cu toată stăruința, pentru ca torentele harului să se poată revărsa peste noi. Să ne rugăm cu ocazia fiecărei adunări, cerându-I lui Dumnezeu să dea chiar acum sufletului nostru căldura și umiditatea necesare germinării seminței. ” Mărturii pentru pastori și lucrătorii Evangheliei p. 508

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *