”Ce fel de oameni?”

CoverDeci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă  așteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, şi trupurile cerești se vor topi de căldura focului?” 2 Petru 3:11,12.

Dumnezeu Se așteaptă ca cei care poartă numele lui Hristos să-L reprezinte în gând, vorbă și faptă. Gândurile lor trebuie să fie curate și cuvintele și faptele lor nobile și înălțătoare atrăgând pe cei din jurul lor mai aproape de Mântuitorul… Într-un  sens special adventiștii de ziua a șaptea au fost așezați în această lume ca străjeri și purtători de lumină. Lor le-au fost încredințată ultima solie de har pentru o lume care piere. Asupra lor strălucește lumina minunată din Cuvântul lui Dumnezeu. Ce fel de oameni are trebui, atunci ai să fie?

Viețile noastre ar trebui să arate creștere spirituală constantă. Dar, am văzut ceea ce mă face să tremur – bărbați și femei piperniciți în caracter, posedând Cuvântul lui Dumnezeu care le spune ce trebuie să facă pentru a fi mântuiți, și totuși nesfințiți și nesfinți…

Trebuie să existe o lucrare mai profundă a harului în inimile poporului lui Dumnezeu. Trebuie să fie văzut mai puțin eu și mai mult din Hristos. Încercări severe și tăioase vin la toți. Religia Bibliei trebuie să fie întrețesută cu tot ceea ce facem și spunem. Fiecare tranzacție de afaceri trebuie să fie înmiresmată cu prezența lui Dumnezeu…

Fratele și sora mea, vă îndemn să vă pregătiți pentru venirea lui Hristos pe norii cerului. Zi de zi aruncați iubirea de lume afară din inimile voastre. Înțelegeți din experiență ce înseamnă să ai părtășie cu Hristos. Pregătește-te pentru judecată, pentru ca atunci când Hristos va veni, pentru a fi admirat de toți cei care au crezut, să poți fi printre cei care Îl vor întâlni în pace. În ziua aceea cei răscumpărați cor străluci în slava Tatălui și a Fiului. Îngerii, atingându-și harpele aurite, vor saluta pe Rege și trofeele biruinței Sale – cei care au fost spălați și albiți în sângele Mielului. Un cântec de triumf va răsuna umplând tot cerul. Hristos a biruit. El intră în curțile cerești însoțit de cei răscumpărați, martori că misiunea Sa de suferință și jertfire n-a fost în van.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *