Noi trebuie să fim curați după cum El este curat

Cover”Oricine are nădejdea aceasta în El, se curățește, după cum El este curat” – 1 Ioan 3,3

Hristos va înălța și va curăți mintea omului, purificând-o de toată zgura, astfel ca el să poată aprecia cum se cuvine dragostea ce nu are egal (GCB/Tr.4/1899).

Prin pocăință, credință și fapte bune, el poate desăvârși un caracter neprihănit și, poate cere, prin meritele Domnului Hristos, privilegiul de a fi unul din fiii lui Dumnezeu. Principiile adevărului divin, primite și cultivate în inimă, ne-ar duce pe cele mai înalte culmi mora­le, la care n-am visat cândva că este posibil să ajungem… Căci… «oricine are nădejdea aceasta în El, se curățește, după cum El este curat» (4 T/294).

Sfințirea inimii și curăția vieții au fost cele mai mari  teme ale învățăturii Domnului Hristos. În predica Sa de pe munte, după ce a arătat ce trebuie făcut pentru a fi fericit, precum și ceea ce nu trebuie făcut, El a spus: «Voi fiți dar desăvârșiți cum și Tatăl vostru Cel ceresc este desăvârșit» (Matei 5:48). Desăvârșirea, sfințenia – nimic mai puțin decât aceasta nu le va da succes în trăirea principiilor pe care El li le-a dat. Fără această sfințenie, inima omului este egoistă, păcătoasă și stricată. Sfințenia va face pe cel ce o posedă să fie roditor și plin de tot felul de fapte bune. El nu va obosi niciodată în facerea de bine, nici nu va căuta să fie promovat, înălțat, în această lume; dar, va aștepta cu nerăbdare să fie promovat de Maiestatea Cerului, atunci când El va înălța pe sfinții Săi pe tronul măririi Sale. Sfințenia inimii va avea drept rezultat acțiuni drepte (R.H./7 sept. 1886).

După cum Dumnezeu este curat în sfera Lui, tot astfel omul trebuie să fie curat în sfera sa. Și el va fi curat dacă Hristos a luat chip înăuntrul lui, El, nădejdea slavei- căci el va imita atunci viața Domnului Hristos și va reflecta caracterul Lui (G.W./366).

Demnitatea princiară a caracterului creștin va străluci ca soarele, și raze de lumină de la fața lui Hristos vor fi reflectate asupra acelora care s-au curățit, așa după  cum El este curat (4 T/357).

Curăția inimii va duce la curăția vieții (S.T. 21 aprilie 1881).

Devoționalul face parte din cartea Fii și Fiice ale lui Dumnezeu de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *