O lucrare pentru fiecare

Ce credeți? Dacă un om are o sută de oi, şi se rătăcește una din ele, nu lasă el pe cele nouăzeci şi nouă pe munți, şi se duce să caute pe cea rătăcită?” Matei 18:12.

Parabolele banului pierdut și a oii rătăcite ne învață cea mai prețioasă lecție. Ele tratează subiectul omului pierdut și recuperat. Mulți, mult mai mulți ar fi recuperați dacă s-ar lucra pentru ei așa cum este prezentat în aceste parabole…

Membri ai bisericii, cereți lui Dumnezeu să vă pună în suflet povara de a deschide Scripturile pentru alții și de a face lucrare misionară pentru cei ce au nevoie de ajutor. Unii vor fi salvați într-un fel, alții altfel, dar lucrarea trebuie făcută totdeauna așa cum ne va conduce Domnul…. Faceți ca publicațiile conținând adevărul Bibliei să fie răspândite ca frunzele toamna. Înălțați-L pe El, salvatorul sufletelor, înălțați-L mai sus  și tot mai sus…

Prindeți spiritul marelui Maestru Lucrător. Învățați de la Prietenul păcătoșilor cum să slujiți sufletelor bolnave de păcat. Amintiți-vă că în viețile urmașilor Săi trebuie să fie văzut același devotament, aceeași supunere față de lucrarea lui Dumnezeu în fiecare cerință socială, fiecare afecțiune pământească, așa cum au fost văzute în viața Lui. Exemplul lui Hristos trebuie să ne inspire să dăm pe față un efort neîncetat pentru binele altora.

Aveți vecini. Le veți transmite solia? Poate că nu au fost puse niciodată asupra ta mâinile pentru hirotonisire, dar poți duce cu umilință solia. Poți mărturisi că…toți cei pentru care a murit Hristos vor avea viața veșnică dacă ei cred în El.

Nimeni să nu rămână inactiv pentru că nu poate face lucrare la fel cu slujitorii Domnului cu cea mai mare experiență… Lucrarea care trebuie să fie făcută, acea lucrare care va face ca pământul să fie plin de cunoștința Domnului ca marea de apele care o acoperă, nu trebuie făcută doar cei care au poziții de mare responsabilitate în lucrare, nu doar cei care dețin poziții de conducere sau în comitete, nu doar managerii sanatoriilor și editurilor noastre. Această lucrare poate fi realizată numai de către întreaga biserică, fiecare făcându-și partea sub îndrumarea și în puterea lui Dumnezeu.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *