Siguranță în a gândi cum trebuie

Noi răsturnăm izvodirile minții şi orice înălțime, cari se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.” 2 Corinteni 10:5.

Chiar și gândurile trebuie să fie aduse în supunere față de voința lui Dumnezeu și sentimentele sub controlul rațiunii și religiei. Imaginația nu ne-a fost dată pentru a i se permite să o ia razna și să aibă propriul drum, fără nici un efort de reținere și disciplină. Dacă gândurile  sunt greșite, sentimentele vor fi greșite; iar gândurile și sentimentele  combinate alcătuiesc caracterul moral.

Puterea gândului curat este mai prețioasă decât aurul din Ofir… Avem nevoie să prețuim mult controlul corect al gândurilor noastre, pentru că un astfel de control pregătește mintea și sufletul pentru a lucra în armonie pentru Domnul. Pentru pacea și fericirea noastră în această viață  este necesar ca gândurile noastre să aibă în centru pe Hristos. Un om este așa cum gândește.  Perfecționarea purității noastre morale depinde de o dreaptă gândire și făptuire… Gândurile rele distrug sufletul. Puterea transformatoare a lui Dumnezeu schimbă inima, rafinând și curățind gândurile. Dacă nu este făcut un efort hotărât de a păstra gândurile concentrate asupra lui Hristos, harul nu se poate da pe față în viață. Mintea trebuie să se angajeze în lupta spirituală. Fiecare gând trebuie făcut rob ascultării de Hristos. Toate obiceiurile trebuie aduse sub controlul lui Dumnezeu.

Avem nevoie de o înțelegere constantă a puterii înnobilatoare a gândurilor curate și a influenții distrugătoare a gândurilor rele. Să ne îndreptăm gândurile către lucrurile sfinte. Fie ca să avem gânduri curate și sincere, pentru că unica siguranță a sufletului constă în a gândi cum trebuie. Trebuie să folosim orice mijloc pe care l-a pus Dumnezeu la îndemâna noastră pentru stăpânirea și cultivarea gândurilor noastre. Trebuie să aducem mințile noastre în armonie cu mintea Lui. Adevărul Său ne va sfinți, trup și suflet și duh și atunci vom fi  făcuți în stare să ne ridicăm deasupra ispitei.

Controlul gândurilor, în cooperare cu Duhul Sfânt ne va da control asupra vorbelor. Aceasta este adevărata înțelepciune, care va asigura liniștea minții, mulțumirea și pacea. Va fi bucurie în contemplarea bogățiilor harului lui Dumnezeu.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *