Avem prea puține așteptări

Facă-vi-se după credinţa voastră!” Matei 9:29.

Credința este mijlocul de legătură dintre slăbiciunea omenească și puterea divină. Trebuie să căutăm să întărim credința noastră. Nelegiuirea care abundă nu trebuie să micșoreze nici măcar un moment credința și dragostea noastră pentru Dumnezeu, nici să ne slăbească credința în făgăduințele Sale sigure, altfel cine știe ce furtună puternică a ispitei ne va mătura de pe adevărata temelie. Avem o mare lucrare de făcut și avem nevoie de o credință mai mare… Prin comuniune cu Dumnezeu credința noastră se va întări și încercarea credinței noastre se poate dovedi  indicatorul  biruinței noastre.

Există o lucrare reală ce trebuie lucrată în noi. Trebuie să ne supunem constant voința noastră, voiei lui Dumnezeu, calea noastră, căii Lui… Privind ca într-o oglindă slava Domnului, suntem de fapt schimbați în același chip, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Cerem prea puțin și primim după credința noastră. Nu trebuie să ne agațăm de propriile căi, de propriile planuri, de propriile idei… Păcatele chinuitoare trebuie să fie biruite și obiceiurile rele înfrânte. Simțăminte și sentimente greșite trebuie să fie nimicite și  temperamente și emoții sfinte să fie născute în noi prin Duhul lui Dumnezeu…

Trebuie  să avem credință,  o credință vie, o credință care lucrează prin dragoste și care curăță sufletul. Trebuie să învățăm să aducem fiecare lucru la Domnul și credință arzătoare. Cea mai mare povară pe care trebuie s-o purtăm în această viață este eul. Dacă  nu învățăm în școala lui Hristos să fim blânzi și smeriți, vom pierde ocazii prețioase și privilegii de a-L cunoaște pe Isus. Eul este cel mai dificil lucru pe care trebuie să-l stăpânim. Descărcând poverile, să nu uităm să punem și eul nostru la picioarele lui Hristos.

Predă-te pe tine însuți lui Isus pentru a fi modelat de El, ca să poți fi făcut un vas de cinste. Ispitele, ideile, simțămintele tale, trebuie toate puse la piciorul crucii. Apoi sufletul este gata să asculte cuvintele divine de instruire. Isus îți va da să bei apa care curge din râul lui Dumnezeu. Sub influența alinătoare și cuceritoare a Duhului Său răceala și nepăsarea ta vor dispărea. Hristos va fi  în tine un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *