Avem prea puține așteptări

”Facă-vi-se după credinţa voastră!” Matei 9:29. Credința este mijlocul de legătură dintre slăbiciunea omenească și puterea divină. Trebuie să căutăm să întărim credința noastră. Nelegiuirea care abundă nu trebuie să micșoreze...