Semințele periculoase ale îndoielii

Dumnezeu nu este un om ca să mintă, Nici un fiu al omului, ca să-I pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit oare, nu va împlini?” Numeri 23:19.

Cei care vorbesc mereu cuvinte de îndoială și cer dovezi suplimentare pentru a alunga norul de necredință nu clădesc pe Cuvânt. Credința lor se bazează pe circumstanțe, este fondată pe sentimente. Dar sentimentul, oricât de plăcut ar fi, nu este credință. Cuvântul lui Dumnezeu este temelia pe care trebuie să clădim speranțele noastre pentru cer.

Este o mare nenorocire să fii un sceptic cronic, păstrând privirea și gândurile îndreptate asupra ta. În timp ce privești spre tine, în timp ce aceasta este tema gândurilor și conversației tale, nu te poți aștepta să fii asemenea lui Hristos. Eul nu este mântuitorul tău. În tine însuți nu ai calități de răscumpărare. ”Eu” este o barcă spartă pentru credința ta. Te vei scufunda cu siguranță dacă te încrezi în el. Barca de salvare, mergi la barca de salvare. Aceasta este unica ta siguranță. Isus este căpitanul bărcii de salvare și El n-a pierdut niciodată vreun pasager.

Avem nevoie ca mai multă atmosferă cerească să înconjoare sufletele noastre. Avem  nevoie ca buzele noastre să fie atinse cu cărbune de pe altar. Avem nevoie să auzim din gura lui Hristos cuvintele ”Fii curățit”. Dacă am împrăștiat întuneric, dacă am acumulat gunoaie și am făcut provizii de îndoieli, dacă am plantat sămânța îndoielii și descurajării în mintea altora, fie ca Dumnezeu să ne ajute să ne vedem păcatul. Nu  ne putem permite nici măcar un singur cuvânt de îndoială, pentru că va încolți și va crește aducând un rod amar. Ar trebui să ținem seama de îndemnul ”fiți și voi sfinți în toată purtarea (l. eng. – vorbirea) voastră” (1Petru 1:15). O sămânță de îndoială semănată, și omorârea ei depășește puterea omului. Doar Dumnezeu o poate smulge din suflet…

Dumnezeu  a prezentat în fața noastră un mare număr de făgăduințe și prin acestea noi trebuie să ne prindem de credință, speranță și dragoste. Biserica  poate străluci în aceste daruri și poate prezenta lumii o reprezentare vie a îndreptățirii lui Hristos. Credința vie se prinde de mâna puterii divine și astfel credința devine o ancoră a sufletului, sigură și de neclintit… Ioan spune: ”Și ceea ce câştigă biruinţă asupra lumii, este credinţa noastră” (Ioan 5:4).

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *