Credință sau vedere

Căci în nădejdea aceasta am fost mântuiţi. Dar o nădejde care se vede, nu mai este nădejde: pentru că ce se vede, se mai poate nădăjdui?” Romani 8:24.

Mântuitorul nostru întreabă:”Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ?” (Luca 18:8), ceea ce înseamnă că adevărata credință este pe cale de dispariție. Este adevărat și faptul că spiritul de îndoială, critică și găsirea de greșeli distruge încrederea în Dumnezeu și în lucrarea Sa. Este imposibil pentru mintea firească să înțeleagă sau să aprecieze lucrarea lui Dumnezeu. Toți cei care doresc să se îndoiască sau să cârtească vor găsi ocazia… Cei care în umilința inimii urmează lumina care strălucește asupra lor vor primi o lumină mai clară, în timp ce, aceia care refuză să asculte până ce toate ocaziile de îndoială vor fi îndepărtate, vor fi lăsați în întuneric.

Dumnezeu ne dă dovezi suficiente pentru a ne face în stare să acceptăm adevărul înțelegându-l, dar El nu-Și propune să îndepărteze orice ocazie de îndoială și necredință. Dacă ar face acest lucru, n-ar mai fi nevoie de exercitarea credinței; pentru că am fi în stare să umblăm prin vedere. Toți cei care studiază Cuvântul lui Dumnezeu cu un spirit care primește învățătura, pot învăța de acolo calea mântuirii. Cu toate acestea este posibil ca ei să nu fie în stare să înțeleagă fiecare parte a Mărturiei Sacre… Ar trebui să acceptăm tot ceea ce este stabilit în mod clar de Cuvântul lui Dumnezeu, fără a încerca să răspundem fiecărei îndoieli pe care Satana ar putea-o sugera, sau să încercăm să pătrundem cu înțelegerea noastră limitată sfaturile Celui infinit, sau să criticăm manifestările harului și puterii Sale…

Dacă vom căuta în umilință să aflăm voința lui Dumnezeu așa cum este descoperită în Cuvântul Său, și apoi să ascultăm de ea pe măsură ce este clară înțelegerii noastre, vom deveni înrădăcinați și întemeiați pe adevăr. Hristos  a spus:”Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu”(Ioan 7:17)…

Să ne apropiem tot mai mult de lumina pură a Cerului, amintindu-ne că iluminarea divină va crește odată cu înaintarea noastră, calificându-ne să întâmpinăm noi responsabilități și situații de urgență. Calea celor drepți merge înainte, din putere în putere, din har în har și din slavă în slavă.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *