Remediu sigur pentru păcat

17 -01-2014

Veniţi totuşi să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna. Isaia 1:18

Faptul că Dumnezeu iartă păcatele ar trebui să ne aducă în suflet cea mai mare bucurie. Dacă Îl credem pe cuvânt și părăsim păcatele, El este gata și doritor să ne curețe de orice nelegiuire. El ne va da o inimă curată și prezența continua a Duhului Său, pentru că Isus trăiește pururi ca să mijlocească pentru noi. Dar… lucrurile duhovnicești trebuie judecate duhovnicește. Doar credința vie, activă, stăruitoare, discerne voia lui Dumnezeu, își însușește făgăduințele și se folosește de adevărurile cuvântului Său. Nu pentru că suntem neprihăniți, ci pentru că suntem dependenți, plini de greșeli, rătăciți și neajutorați, de aceea trebuie să ne bazăm întrutotul pe neprihănirea Domnului Hristos și nu pe a noastră.

Doar când primești cuvintele lui Hristos ca și cum ți-ar fi adresate ție personal, doar când vei aplica cuvintele adevărului la tine însuți, ca și cum ai fi singurul păcătos de pe fața pământului pentru care a murit Hristos, atunci vei învăța să ceri prin credință meritele sângelui Mântuitorului crucificat și înviat…

Mulți simt că defectele lor de caracter îi pun în imposibilitate de a atinge standardul pe care Hristos l-a înălțat înaintea lor, dar tot ce trebuie să facă aceștia este să se umilească la fiecare pas sub mâna puternică a lui Dumnezeu. Hristos nu apreciază pe om după mulțimea faptelor pe care le face, ci mai de grabă după spiritul cu care îndeplinește aceste fapte.

Când El vede oameni ridicând poveri, încercând să le poarte în smerenie, plini de neîncredere în sine, bazându-se întru totul pe El, Hristos adaugă lucrării lor perfecțiunea și caracterul Său, și astfel este acceptată de Tatăl. Noi suntem acceptați în Cel Preaiubit. Defectele păcătosului sunt acoperite de către perfecțiunea și plinătatea Domnului Neprihănirii. Cei care, cu dorință sinceră și inimi  smerite se străduiesc să trăiască conform cu cerințele lui Dumnezeu sunt priviți de către Tatăl cu milă și dragoste duioasă. El privește la ei ca la niște copii ascultători, și neprihănirea lui Hristos le este atribuită.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul  www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Traducere: Dia Dospinescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *