Dumnezeu, păzitorul dreptății și îndurării

CoverʺCăci Domnul Îşi întinde privirile peste tot pământul, ca să sprijinească pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui ʺ 2 Cronici 16:9.

Fiecare lucrător trebuie să se consacre pe sine însuși lucrării lui Dumnezeu și să practice în viața să zilnică principiile Cuvântului lui Dumnezeu. Frați și surori, îndepărtați acele trăsături specifice de caracter care vă fac să fiți ușor deranjați și curațiți-vă. Muriți față de eu și lăsați pe Hristos să trăiască în voi. Umblați smeriți cu Dumnezeu și lăsați ca principiile corecte să vă marcheze viețile…

Fă din Cuvântul lui Dumnezeu ghidul tău, regula ta de conduită. Te va învăța maniere rafinate, un comportament evlavios și un raționament infailibil. Studiază Cuvântul. Când ești nedumerit, cercetează Cuvântul pentru îndrumare potrivită cazului tău. Caută pe Domnul pentru călăuzire. Nu nutri niciodată ceea ce Domnul interzice în Cuvântul Său și caută să faci tot ceea ce cere Cuvântul Său.ʺCercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mineʺ (Ioan 5:39).

Hristos a venit ca să facă reforme și să atragă pe toți oamenii la Sine. Voia Sa trebuie să se facă pe pământ așa cum este în ceruri. Când ați determinat ce reforme e nevoie să fie făcute lucrați cu perseverență și curaj neînfricat până la sfârșit. Nu vă așteptați să împliniți principiile înălțătoare ale adevăratei reforme fără a întâmpina împotrivire. Cuvântul lui Dumnezeu învață lămurit că toți cei care vor să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor suferi persecuție de la cei care caută să dărâme ceea ce Dumnezeu declară a fi adevăr și dreptate…

Nu este nici o situație din viața noastră în care Dumnezeu să nu fie implicat, nici un interes care să nu fie prețios în ochii Săi. ʺŞi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, pînă la sfârşitul veaculuiʺ spune El ( Matei 28:20).  Dumnezeu este scutul și pavăza poporului Său. El Își întinde mâinile deasupra copiilor Săi care se încred în El și nimeni nu poate răni un copil al Său fără a lovi puternic mâna lui Dumnezeu.

Dumnezeu este și păzitorul dreptății și milei. El privește modul în care tratăm pe cei cu care lucrăm. Nu putem ascunde de El nici cea mai mică faptă care afectează dreptul unuia care face parte din moștenirea Sa. El va apăra dreptatea Sa înaintea tuturor celor care vor profita sau vor face rău aproapelui lor. El discerne motivul care stă la baza fiecărei fapte… Ca urmași declarați ai Celui care este păzitorul adevărului și dreptății voi trebuie să păstrați adevărul în toată puritatea. În fiecare faptă a vieții zilnice trebuie să dați pe față un simț strict al dreptății și  echității. – Scrisoarea 94, 14 martie 1907, către lucrătorii sanatoriului Boulder.

Devoționalul face parte din cartea Priviți în sus de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *