Lucrarea lui Dumnezeu – consacrarea noastră

Cover“Că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinîndu-le în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări”2 Corinteni 5:19.

Oricât de mare ar fi pretenția cuiva de a cunoaște, de a fi înțelept, dacă nu e sub povățuirea Duhului Sfânt, el este extrem de ignorant în lucrurile spirituale. El poate prezenta adevărul în așa fel încât puțină înțelegere este împărtășită vieții interioare a inimii…

Puneți toată nădejdea în Cel care este în stare să păstreze sufletele încredințate Lui, să le îmbibe cu Duhul său, să le umple cu o dragoste neegoistă pentru ceilalți, făcându-i astfel în stare să aducă mărturie că El a trimis  în lume pe Fiul Său pentru a salva pe păcătoși…

Rădăcina adevăratului sacrificiu de sine este iubirea pentru Domnul Isus, o iubire atât de puternică încât face purtarea jugului său ușoară și plăcută și conduce oamenii să aleagă să învețe blândețea și umilința Lui…

Slujitorii lui Dumnezeu au o lucrarea comună. Ținta lor trebuie să fie aceea de a converti oameni la adevărul pur al Cuvântului lui Dumnezeu. Ei nu trebuie să lege pe oameni de ei înșiși, încât aceștia să fie un ecou la ceea ce spun ei  sau să ducă la îndeplinire sugestiile lor.

Hristos este temelia fiecărei biserici adevărate. Toți cei aduși la o credință nouă trebuie să fie întemeiați în El. Adevărurile simple și clare ale Evangheliei trebuie păstrate în  minte. Hristos răstignit ca ispășire pentru păcat este marele adevăr central al evangheliei, în jurul căruia se adună toate celelalte adevăruri. Acestui mare adevăr îi sunt subordonate toate celelalte adevăruri.

Orice adevăr, corect înțeles, își capătă valoarea și importanța din conexiunea lui cu acest adevăr. Apostolul Pavel dă acestui fapt o demnitate regală. El aduce în mintea tuturor  celor ce învață pe alții Cuvântul, importanța  de a îndrepta sufletele către Hristos ca singurul mijloc de mântuire: ʺDeparte de mine gândul să mă laud cu altcevaʺ spune el ʺdecât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită faţă de mine, şi eu faţă de lumeʺ(Galateni 6:14).

Fie ca nimeni să nu caute să-și fixeze mintea către sine. Căci Dumnezeu însuși este Temelia bisericii Sale și avem făgăduința Lui de neschimbat că prezența și ocrotirea Sa vor fi date celor credincioși, care umblă după  sfatul Său. Până la sfârșitul vremii  Hristos trebuie să fie cel dintâi. El este izvorul de viață și putere și neprihănire și sfințire. El  este toate acestea pentru cei ce poartă jugul său și învață de la El cum să fie blânzi și umili. El nu va tolera înălțarea de sine. – Scrisoarea 39, 12 martie 1902, către pastorul E.E.Franke, evanghelist.

Devoționalul face parte din cartea Priviți în sus de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *