Timp de acțiune

CoverʺStrigă în gura mare, nu te opri! Înalţă-ţi glasul ca o trâmbiţă, şi vesteşte poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov păcatele ei!ʺ Isaia 58:1.

A venit vremea ca lucrurile să fie numite cu adevăratul lor nume. Adevărul trebuie să triumfe în mod glorios și cei care  au șchiopătat multă vreme cu ambele picioare trebuie să ia o poziție hotărâtă pentru sau împotriva legii lui Dumnezeu. Unii vor adopta teorii care interpretează greșit Cuvântul lui Dumnezeu și subminează temelia adevărului care a fost ferm stabilită, punct cu punct și a fost sigilată de puterea Duhului Sfânt. Vechile adevăruri trebuie reînviate pentru ca teoriile false care au fost aduse de dușman să poată fi întâmpinate în mod inteligent. Nu poate fi nici o unitate între adevăr și eroare. Ne putem uni cu cei care au fost înșelați numai când ei sunt convertiți.

Există un Dumnezeu și sunt împuternicită să spun că  adevărul Său trebuie să fie apărat, pentru ca teoriile rele, seducătoare, care vin să poată fi dezrădăcinate. Multe minți au fost captivate pentru că ani de zile și-au pus încrederea în cineva care a pregătit o hrană din fabule științifice potrivite apetitului lor.

E cazul să fim alarmați de criza care este asupra noastră. Legea lui Dumnezeu a fost călcată și rezultatul este văzut în proasta guvernare și nelegiuirea ca inundă lumea. Viețile omenești sunt considerate ca având mică valoare. Spiritul de nemulțumire duce la revoltă.

Locuitorii lumii lui Noe au fost distruși pentru că, după ce li s-a acordat o perioadă de o sută  douăzeci de ani în care să aleagă între bine și rău, au ales să urmeze în mod deliberat căile lor rele. Pentru că nu s-au folosit de ocazia pe care le-a dat-o Dumnezeu de a se pocăi și a se întoarce la El, au fost distruși de potop.

Încă o dată, înainte de marea distrugere prin foc, este acordată o perioadă de încercare și probă. Oamenilor li se dă ocazia de a arăta dacă vor fi sau nu loiali lui Dumnezeu.  Satana caută să conducă pe oamenii din poziții de încredere să caute regenerarea lumii prin planuri proiectate de ei înșiși. Acești oameni  doresc să fie reformatori , dar nu reușesc pentru  că nu lucrează de partea lui Hristos. Pot ei să reformeze pe alții când nu se pot reforma pe ei înșiși?

Ca martori ai lui Dumnezeu avem o solie pe care s-o ducem lumii întregi… Domnul are mulți copii care n-au auzit niciodată  adevărul pentru timpul acesta. Slujitorii lui Dumnezeu trebuie să le dea avertizarea finală. – Scrisoarea 121, 15 martie 1905, către J.E. White.

Devoționalul face parte din cartea Priviți în sus de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *