Pentru a obține succes este nevoie de o sănătate bună

ʺVoi căuta pe cea pierdută, voi aduce înapoi pe cea rătăcită, voi lega pe cea rănită, şi voi întări pe cea slabă. Dar voi păzi pe cele grase şi pline de vlagă: vreau să le pasc cum se cadeʺ Ezechiel 34:16.

De vreme ce mintea şi sufletul se exprimă prin intermediul trupului, atât vigoarea mintală, cât şi cea spirituală depind într-o mare măsură de activitate şi tăria fizică; tot ceea ce promovează sănătatea fizică, promovează dezvoltarea unei minţi puternice şi a unui caracter bine echilibrat. În lipsa sănătăţii, nimeni nu poate înţelege tot atât de clar şi nici nu-şi poate împlini tot atât de bine îndatoririle pe care le are faţă de sine, faţă de semenii lui şi faţă de Creatorul său. Ca urmare, sănătatea ar trebui păzită cu tot atât de multă credincioşie ca şi caracterul. La temelia întregului efort educaţional ar trebui să se afle cunoaşterea fiziologiei şi a igienei.

Deşi lucrurile care ţin de fiziologie sunt în general înţelese, există o indiferenţă alarmantă în privinţa principiilor sănătăţii. Chiar şi dintre cei care cunosc aceste principii nu sunt decât puţini care le pun în practică. Înclinaţia sau impulsul sunt urmate orbeşte, ca şi cum viaţa ar fi controlată doar de întâmplare, şi nu de legi clare şi imuabile.

Tinerii, în prospeţimea şi vigoarea vieţii, nu-şi dau decât vag seama de valoarea energiei lor deosebite. Cu câtă lipsă de înţelepciune o risipesc, cu câtă uşurătate o tratează — o comoară mai preţioasă decât aurul, mai importantă pentru creşterea personală decât multa învăţătură, decât rangul sau bogăţiile! Câţi oameni, jertfindu-şi sănătatea în lupta pentru bogăţii sau putere, aproape că şi-au atins obiectul mult dorit, dar aceasta numai pentru a cădea neajutoraţi, în timp ce alţii, care au o rezistenţă fizică superioară, au pus mâna pe premiul mult râvnit! Din pricina unor stări bolnăvicioase, ca rezultat al neglijării legilor sănătăţii, cât de mulţi au ajuns la practici păcătoase, sacrificând astfel orice nădejde pentru această lume şi pentru cea viitoare!

În studiul fiziologiei, elevii ar trebui să fie călăuziţi să vadă valoarea energiei fizice şi cum poate fi aceasta păstrată şi dezvoltată în aşa fel, încât să contribuie în cel mai înalt grad la succesul în marea luptă a vieţii.

Prin lecţii simple şi uşoare, copiii ar trebui să fie învăţaţi de timpuriu noţiunile elementare de fiziologie şi igienă… Ei ar trebui să înţeleagă importanţa faptului de a se păzi de boală prin păstrarea puterii fiecărui organ şi să fie, de asemenea, învăţaţi cum să facă faţă bolilor şi accidentelor obișnuite. Fiecare şcoală ar trebui să ofere învăţătură despre fiziologie şi despre igienă şi, pe cât este posibil, să fie utilată cu materiale prin care să se ilustreze structura, funcţionarea şi modul de îngrijire a corpului. – Educația 195, 196.

Devoționalul face parte din cartea  Să fii ca Isus de Ellen G. White.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *