Împărtășiți lumina privind viața sănătoasă

ʺAtunci lumina ta va răsări ca zorile, şi vindecarea ta va încolţi repede; neprihănirea ta îţi va merge înainte, şi slava Domnului te va însoţiʺ Isaia 58:8.

Predicatorii noştri ar trebui să aibă cunoştinţe despre reforma sănătăţii. Ei trebuie să se familiarizeze cu fiziologia şi igiena; ei ar trebui să înţeleagă legile care guvernează viaţa fizică şi influenţa lor asupra sănătăţii minţii şi sufletului.

Mii şi mii de oameni cunosc prea puţin cu privire la corpul minunat pe care li l-a dat Dumnezeu sau cu privire la îngrijirea de care trebuie acesta să aibă parte; ei socotesc că este de mai mare importanţă să studieze subiecte mult mai neînsemnate. Slujitorii Evangheliei au aici o lucrare de făcut. Când vor adopta o poziţie corectă faţă de acest subiect, se va câştiga mult. În propria lor viaţă şi familie, ei ar trebui să asculte de legile vieţii, practicând principii drepte şi trăind în mod sănătos. Atunci vor fi în stare să vorbească corect cu privire la subiectul acesta, conducându-i pe oameni mai sus şi tot mai sus în lucrarea de reformă. Trăind ei înşişi în lumină, ei pot să prezinte o solie de mare valoare acelora care au nevoie chiar de o astfel de mărturie.

Sunt de câştigat valoroase binecuvântări şi o experienţă bogată dacă slujitorii Evangheliei vor combina prezentarea problemei sănătăţii cu toate lucrările lor din comunităţi. Oamenii trebuie să aibă lumina cu privire la reforma sănătăţii. Lucrarea aceasta a fost neglijată şi mulţi sunt gata să moară, deoarece au nevoie de lumina pe care ar fi trebuit să o aibă şi pe care trebuie să o aibă înainte de a se lăsa de patimile lor egoiste.

Preşedinţii conferinţelor noastre ar trebui să-şi dea seama că este timpul cel mai potrivit pentru a lua poziția corectă în această problemă. Predicatorii şi învăţătorii trebuie să dea altora lumina pe care au primit-o. Lucrarea lor este necesară în toate direcţiile. Dumnezeu îi va întări. El îi va împuternici pe servii Săi care stau tari şi nu se lasă abătuţi de la adevăr şi neprihănire pentru a acorda atenţie plăcerilor personale.

Lucrarea de educare în sectoarele misionare medicale este un pas înainte de mare însemnătate pentru trezirea omului la răspunderile lui morale. Dacă predicatorii s-ar fi apucat de lucrarea aceasta, cu diferitele ei ramuri, potrivit cu lumina pe care a dat-o Dumnezeu, ar fi avut loc cea mai hotărâtă reformă în mâncare, băutură şi îmbrăcăminte…

Atât aceştia personal, cât şi mulţi alţii au suferit până la moarte, dar nici unul nu a învăţat încă înţelepciunea. –  Dietă și hrană 452, 453.

Devoționalul face parte din cartea  Să fii ca Isus de Ellen G. White.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *