Îndeplinește cu credincioșie datoriile mici, comune

ʺCaută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine, şi care împarte drept Cuvântul adevăruluiʺ 2 Timotei 2:15.

Prin credincioşie în lucrurile mici, Elisei se pregătea pentru răspunderi mai mari. Zi de zi, prin experienţă practică, el câştiga destoinicia pentru o lucrare mai cuprinzătoare şi mai înaltă. Învăţa să slujească şi, învăţând lucrul acesta, a învăţat şi cum să îndrume şi să conducă. Lecţia aceasta este pentru toţi. Nimeni nu este în stare să cunoască care este planul lui Dumnezeu în lucrarea Sa de disciplinare, dar toţi pot fi siguri că credincioşia în lucrurile mici este dovada pregătirii pentru răspunderi mai mari…

Acela care socoteşte că nu are nici o importanţă cum îşi aduce la îndeplinire sarcinile cele mai mici se dovedeşte nepregătit pentru un loc mai onorat. El se poate considera întru totul competent să-şi asume sarcini mai mari, dar Dumnezeu vede mai profund, dincolo de suprafaţă. După probă şi cercetare, se dă împotriva lui sentinţa: „Ai fost cântărit în cumpănă şi ai fost găsit uşor“. Necredincioşia lui i se ridică împotrivă. El nu câştigă har, puterea şi tăria de caracter care se obţin prin predarea fără rezerve.

Pentru că nu sunt legaţi în mod direct de o anumită lucrare religioasă, mulţi consideră că viaţa lor este nefolositoare, că nu fac nimic pentru înaintarea Împărăţiei lui Dumnezeu. Dacă ar putea face o lucrare mare, cât de bucuroşi ar aduce-o la îndeplinire! Dar pentru că pot sluji numai în lucrurile mici, ei se socotesc îndreptăţiţi să nu facă nimic. În aceasta ei greşesc…

Mulţi tânjesc după un talent deosebit cu care să facă o lucrare minunată, în timp ce datoriile care le stau la îndemână, prin îndeplinirea cărora viaţa ar putea fi plăcută, sunt pierdute din vedere. Unii ca aceştia trebuie să se ocupe de îndatoririle care se află chiar pe calea lor. Succesul depinde nu atât de mult de talent cât de energie şi bunăvoinţă. Nu posedarea unor talente strălucite este aceea care ne face in stare să îndeplinim o slujire care să poată fi primită, ci împlinirea conştiincioasă a îndatoririlor zilnice, un spirit mulţumitor, un interes sincer, natural faţă de binele celorlalţi. În lucrul cel mai umil se poate câştiga adevărata superioritate. Datoriile cele mai obişnuite, îndeplinite cu credincioşie iubitoare, sunt plăcute în ochii lui Dumnezeu. – Profeți și regi 218, 219.

 

Devoționalul face parte din cartea  Să fii ca Isus de Ellen G. White.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *