Un talent, folosit cu credincioșie, va câștiga alte talente

ʺAtunci Împărăţia cerurilor se va asemăna cu un om, care, când era să plece într-o altă ţară, a chemat pe robii săi, şi le-a încredinţat avuţia sa.  Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, şi altuia unul: fiecăruia după puterea lui; şi a plecatʺ Matei 25:14, 15.

Nu lăsați ca lucrarea care trebuie să fie făcută să aștepte pe pastori. Dacă nu sunt pastori care să se apuce de lucrare, bărbați și femei cu mintea luminată, fără niciun gând de a-și spori proprietățile, să se stabilească în aceste localități și să înalțe standardul crucii, folosind cunoștințele pe care le-au dobândit în câștigarea sufletelor la adevăr.

Cunoașterea adevărului este mult prea prețioasă pentru a fi adunată și sigilată și ascunsă în pământ. Chiar și un singur talent încredințat de Stăpân trebuie folosit cu credincioșie pentru a câștiga și alte talente. Unde sunt bărbații și femeile care au fost înviorați cu râuri bogate de binecuvântare de la tronul lui Dumnezeu? Să se întrebe ce au făcut pentru a transmite luminași celor care n-au avut aceste avantaje. Cum vor sta în ziua judecății, atunci când orice motiv va fi cercetat,  cei care și-au neglijat talentele? Stăpânul ceresc a încredințat talente fiecăruia dintre robii Săi. ʺUnuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, şi altuia unul: fiecăruia după puterea lui.ʺ

Dumnezeu nu a dat talente doar câtorva aleși, ci fiecăruia i-a încredințat un dar special pentru a fi folosit în serviciul Său. Mulți dintre cei cărora Domnul le-a dat talente prețioase, au refuzat să le folosească pentru înaintarea împărăției lui Dumnezeu. Cu toate acestea, ei sunt responsabili față de Dumnezeu pentru folosirea darurilor Sale. Fiecare, indiferent dacă servește pe Dumnezeu sau face pe plac eului,  este posesorul unui depozit, care folosit cum trebuie va aduce slavă lui Dumnezeu  și folosit în mod greșit va jefui pe Dătător. Dacă posesorii talentelor nu recunosc pretențiile lui Dumnezeu asupra lor, aceasta nu le scade vinovăția. Dacă ei aleg să stea sub steagul negru al prințului întunericului în această viață, Hristos nu va mărturisi pentru ei în ziua socotelilor finale. – Signs of the Times, 23 ianuarie 1893.

Devoționalul face parte din cartea  Asemenea lui Isus de Ellen G. White.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *