Fiți ca Isus, nu ca lumea

ʺSă n-ai în sacul tău două feluri de greutăţi, una mare şi alta mică.   Să n-ai în casă două feluri de efă, una mare şi alta micăʺ. Deuteronom 25:13, 14.

Cei care pretind că iubesc și se tem de Dumnezeu, ar trebui să prețuiască simpatia și iubirea unul pentru altul și ar trebui să păzească interesele altora ca și cum ar fi ale lor. Creștinii  nu ar trebui să-și potrivească modul de comportare după standardul lumii. În toate veacurile poporul lui Dumnezeu a fost cu atât mai diferit de cele lumești cu cât mărturisirea lor este mai înaltă decât a celor păcătoși. De la începutul la sfârșitul timpului, poporul lui Dumnezeu formează un trup.

Dragostea de bani este rădăcina tuturor relelor. În această generație dorința pentru câștig absoarbe orice pasiune. Dacă bogăția nu poate fi asigurată prin muncă cinstită, ființele omenești caută s-o obțină prin fraudă. Văduvele și orfanii sunt jefuiți de venitul lor amărât  și oamenii săraci sunt făcuți să sufere neputând avea cele necesare vieții. Și toate acestea pentru ca cei bogați să-și poată permite extravaganțe sau să-și adune comori.

Teribila înregistrare a crimelor comise zilnic de dragul câștigului este  suficientă pentru ca  să-ți înghețe sângele și să-ți umple sufletul de groază. Faptul că  aceste păcate există într-o măsură mai mare sau mai mică chiar și printre cei ce pretind că sunt evlavioși  cheamă la o profundă umilire a sufletului  și la o acțiune serioasă din partea urmașilor lui Hristos. Dorința de afișare și dragostea de bani a transformat această lume într-un cuib de hoți și tâlhari. Dar creștinii declară că nu sunt locuitori ai acestui pământ; că ei sunt într-o țară străină, oprindu-se aici ca și cum ar sta o noapte. Ei nu ar trebui să fie însuflețiți de aceleași motive ca cei care își au aici locuința și comoara. Dumnezeu a conceput viețile noastre ca să reprezinte viața marelui nostru Model: pentru ca, asemenea lui Isus să trăim pentru a face altora bine…

Orice rău făcut copiilor lui Dumnezeu este făcut chiar lui Hristos  în persoana sfinților Săi. Orice încercare de a obține avantaj profitând de ignoranța, slăbiciunea, sau nenorocirea altuia este înregistrată ca fraudă în registrul cerului. – Southern Watchman, 10 mai 1904.

Devoționalul face parte din cartea  Să fii ca Isus de Ellen G. White.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *