Capitolul 30 – Dumnezeu a zis: Să fie… și așa a fost – prima parte

”Orice amărăciune, orice iuţime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru.” Efeseni 4:31. Ai citit aceste cuvinte și te-ai gândit: „O, dacă ar fi așa?” Ai încercat cu seriozitate să îndepărtezi acea vorbire de rău, împreună cu „rădăcina de amărăciune” din care izvorăște, și ai dat greș pentru că ”limba niciun om n-o poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna, este plină de o otravă de moarte.” Iacov 3:8

Citește îndemnul divin: „Nu faceți nimic din duh de ceartă sau slavă deșartă; ci, în smerenie, fiecare să se privească pe altul mai presus de el însuși.” „Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Isus”. Filipeni 2:3, 5. Și asemănător cu aceasta este și îndemnul: „Stăruiți în dragostea frățească.” Evrei 13:1. Ce stare de spirit binecuvântată trebuie să fie aceasta; și ce rai ar fi pe pământ, dacă o astfel de stare de lucruri ar exista, măcar printre cei care mărturisesc numele lui Hristos. Cu toate acestea, cât de mulți dintre cei care și-au pus în față acest ideal binecuvântat, ajung să se întrebe cum poate fi atins.

Cel care este „pământesc, vândut rob păcatului”, este cel care este obligat să spună: „Am voința să fac binele, dar nu am puterea să-l fac.” Romani 7:18. Dumnezeu este drept și bun. El nu este un tiran și nu îți stabilește îndatoriri fără a-ți arăta cum să le îndeplinești. El nu numai că arată calea, ci asigură și puterea; problema este cu modul în care citim poruncile și îndemnurile Sale. Haideți să mai citim unul și să vedem dacă nu începe să ne sugereze o cale de ieșire din dificultate.

„Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.” Coloseni 3:15. Cu siguranță că nu poți controla pacea lui Dumnezeu. Nu o poți fabrica și să o pui în inima ta. Nu; numai Dumnezeu poate asigura pacea și El a făcut deja acest lucru. Isus a spus: „Vă las pacea, vă dau pacea Mea.” Ioan 14:27. „Eu voi asculta ce zice Dumnezeu Domnul, căci El vorbeşte de pace poporului Său şi iubiţilor Lui.” Psalm 85:8. Faptul că numai Dumnezeu poate pune pacea Sa în inima ta și să o facă să domnească acolo, ar trebui să îți indice faptul că El este Cel care va împlini aceste alte îndemnuri în tine.

Citim încă o dată: „Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea.” Coloseni 3:16. Aceasta, împreună cu textul anterior, ne dezvăluie întreaga taină. Prin cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie făcute aceste lucruri. „Nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice DOMNUL oștirilor.” Zaharia 4:6. Cuvântul Domnului, care ne pune în față aceste deprinderi de dorit în gândire și vorbire, este mijlocul prin care ele sunt realizate.

Devoționalul face parte din cartea  ”Living by Faith”  de E. J. Waggoner și A.T. Jones

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *