Capitolul 24 – Viața Cuvântului – partea a doua

Dacă găsești cu adevărat cuvântul, atunci Îl găsești pe Hristos, și dacă nu-L găsești pe Hristos în cuvânt, nu ai găsit cuvântul lui Dumnezeu.

Apostolul Pavel spune: „Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu.” Romani 10:17. Dar el mai spune și că Hristos locuiește în inima ta prin credință. Efeseni 3:17. Așadar, credința în cuvântul viu al lui Dumnezeu îl aduce pe Domnul Hristos în inima ta. El este viața cuvântului.

Acest lucru este arătat și în Ioan 6 unde găsim declarația făcută de Domnul Hristos că vorbele pe care le-a rostit erau Duh și viață. În Ioan 6:35 citim: „Isus le-a zis: Eu sunt Pâinea vieții.” Iar în Ioan 6:51: „Eu sunt pâinea vie, care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; și pâinea pe care o voi da Eu este trupul Meu, pe care îl voi da pentru viața lumii.” Și din nou: „Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţa veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.” Apoi, în Ioan 6:63, El a adăugat: „Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele, pe care vi le-am spus Eu sunt duh şi viaţă.” Aici găsești cea mai clară declarație potrivit căreia cuvântul lui Dumnezeu – primit în credință – îl descoperă pe  Domnul Hristos sufletului tău.

Singurul mod în care poți mânca carnea lui Hristos este să crezi Cuvântul Său din toată inima ta. În acest fel Îl vei primi într-adevăr pe Hristos și astfel se face că „prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea,” pentru că Domnul Hristos este neprihănirea.

Aceasta este o slabă prezentare a temei, dar cine poate să-i dea atenția cuvenită? Nu poți face mai mult decât să iei simplele afirmații din Scripturi și să meditezi asupra lor până când forța acestui fapt începe să se lumineze în mintea ta. Faptul că Hristos este în realitate cuvânt, că viața cuvântului este viața lui Hristos, este un lucru copleșitor. Este taina Evangheliei. Atunci când îl primești ca pe un fapt și ți-l însușești, atunci vei ști pentru tine însuți însemnătatea cuvintelor că vei trăi prin fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.

Devoționalul face parte din cartea  ”Living by Faith”  de E. J. Waggoner și A.T. Jones

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *