Capitolul 22 – Mângâietorul – partea a doua

Duhul Sfânt este Duhul lui Dumnezeu – Duhul Tatălui și al Fiului. Prin urmare, neprihănirea revelată de Duhul Sfânt este neprihănirea lui Dumnezeu. Acum, numai dacă ne uităm la neprihănire, putem cunoaște păcatul și păcătoșenia lui. Legea, prin care vine cunoștința păcatului, nu este păcat, ci este exprimarea neprihănirii lui Dumnezeu. Poți să te uiți la păcat și, dacă nu ai văzut niciodată altceva, vei crede că este în regulă. Atât de mare este înșelăciunea păcatului, încât chiar și atunci când știi ce este corect, privind la păcat poți pierde cunoașterea a ceea ce este drept. Așa că, Duhul trebuie să dezvăluie neprihănirea lui Dumnezeu în Legea Sa, înainte ca tu să poți să recunoști păcatul ca păcat. Apostolul spune: „Păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege.” Romani 7:7. Astfel ca descoperitor al neprihănirii desăvârșite a lui Dumnezeu, Duhul convinge de păcat.

Este evident, prin urmare, că, pe măsură ce te apropii mai mult de Dumnezeu, obținând o viziune mai perfectă despre El, cu atât mai mare va fi sentimentul propriilor imperfecțiuni. Obții această cunoaștere a păcatului, nu studiindu-te pe tine însuți, ci privindu-l pe Dumnezeu. Ca o ilustrare, privește-te pe tine însuți în raport cu lucrările lui Dumnezeu. Când te simți vreodată atât de nesemnificativ ca atunci când te afli lângă ocean? Vastitatea sa te face să simți ce mic ești. La fel este când te afli în mijlocul munților înalți. Într-o astfel de ocazie nu trebuie să te privești pentru a realiza cât de mic ești. În timp ce privești în sus – la lucrările mărețe ale lui Dumnezeu – atunci îți dai seama că, prin comparație, nu ești nimic. Psalmistul spune: „Când privesc cerurile – lucrarea mâinilor Tale – luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic: Ce este omul, ca să Te gândești la el? Și fiul omului, ca să îl bagi în seamă?” Psalm 8:3, 4.

Dacă acesta este rezultatul contactului și al privirii la lucrările lui Dumnezeu, care va fi rezultatul atunci când se ia în considerare caracterul lui Dumnezeu Însuși? „Domnul Dumnezeu este un soare.” Psalm 84:11. El este mai mare decât toate cerurile. „Dreptatea Ta, este ca munții lui Dumnezeu și judecățile Tale sunt ca Adâncul cel mare”. Psalm 36:6. Tot așa cum simți propria ta insignifianță fizică în timp ce privești la lucrările vizibile ale mâinilor lui Dumnezeu, la fel și contemplând neprihănirea lui Dumnezeu, ești făcut conștient de propria ta lipsă spirituală. Mesajul de mângâiere pe care Dumnezeu îl trimite către poporul Său, în special pentru zilele care precedă imediat venirea Sa este acesta: „Iată Dumnezeul vostru!”. Vezi Isaia 11:1-9. Aceasta înseamnă că, pentru o pregătire necesară pentru venirea Sa, El dorește ca tu să cunoști propria ta lipsă de neprihănire privind la neprihănirea Lui.

Devoționalul face parte din cartea  ”Living by Faith”  de E. J. Waggoner și A.T. Jones

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *