Capitolul 22 – Mângâietorul – prima parte

Înainte ca Isus să se întoarcă de pe pământ în ceruri, El a promis să  trimită Mângâietorul – Duhul Sfânt – pentru a rămâne cu poporul Său pentru totdeauna, ca reprezentant al Său. Deoarece prin ungerea Duhului Sfânt El Și-a îndeplinit toată lucrarea Sa aici pe pământ (vezi Isaia 61:1-3), este evident că prezența Duhului Sfânt este aceeași cu prezența Domnului. Aceleași învățături, sfaturi și lucrările ale iubirii care au venit de la Hristos, sunt continuate de către Duhul.

Promițându-L pe Mângâietorul, Isus a spus: „Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata.” Ioan 16:8. „Prin lege vine cunoștința deplină păcatului.” Romani 3:20. Dar „legea este duhovnicească.” Romani 7:14. Este natura Duhului, pentru că neprihănirea legii este roada Duhului. Prin urmare, nu există nici o convingere de păcat în niciun suflet de pe pământ, care să nu fie lucrarea Duhului lui Dumnezeu.

Dar în timp ce Duhul convinge de păcat, el este întotdeauna un Mângâietor. Ca Mângâietor, El convinge. Puțini oameni se opresc să se gândească la acest lucru. Amintiți-vă că nu se spune nicăieri că Duhul condamnă pentru păcat. Există o diferență între convingere și condamnare. Convingerea este descoperirea păcatului. Dar aceasta depinde de conduita ta după ce ai fost convins de păcat, dacă vei fi sau nu condamnat. Căci „judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele.” Ioan 3:19. Simpla subliniere a faptului că ești un păcătos nu este o condamnare; condamnarea vine din faptul că te agăți de păcat după ce acesta  îți este făcut cunoscut.

Lasă-ți mintea să cuprindă gândul că același Duh care convinge de păcat convinge și de neprihănire. Este întotdeauna un Mângâietor. Duhul nu lasă deoparte o funcție în timp ce îndeplinește o alta. El nu lasă deoparte descoperirea neprihănirii atunci când convinge de păcat, nici nu încetează să te convingă de păcat atunci când descoperă neprihănirea. El le face pe amândouă în același timp și aceasta este mângâierea tuturor celor care Îl vor accepta. El convinge de păcat pentru că te convinge de neprihănire. Dar să  luăm în considerare această chestiune mai departe și apoi să medităm asupra ei.

Devoționalul face parte din cartea  ”Living by Faith”  de E. J. Waggoner și A.T. Jones

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *