Capitolul 19 – Atingerea vindecătoare- partea a doua

Ce mare e puterea Sa! Leprosul era sigur de acest lucru; dar el nu era sigur că Domnul era dispus să îl curețe. El a spus, „Doamne, dacă vrei, poţi să mă curăţeşti.” Nu trebuie să fii șovăielnic în felul acesta. Știi că El poate și că El ți-a dat o asigurare amplă a voinței Sale. Ai citit că Hristos „S-a dat pe Sine Însuși pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru și Tatăl.” Galateni 1:4. Este voia lui Dumnezeu ca voi să fiți sfințiți. 1 Tesaloniceni 4:3.

Hristos înseamnă totul. El este „puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu”. 1 Corinteni 1:24. Toate lucrurile în ceruri și pe pământ sunt în El. Col. 1:16, 17. De aceea, apostolul Pavel spune: „El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?” Romani 8:32. Disponibilitatea lui Dumnezeu de a te curăța de păcat, este arătată în darul unicului Său Fiu născut în acest scop.

„V-am scris aceste lucruri, ca să știți că voi, care credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu aveți viața veșnică. Îndrăzneala pe care o avem la El, este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și  dacă știm că ne ascultă, orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut.” 1 Ioan 5:13-15. Pentru ca noi să putem „să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie” (Evrei 4:16), știind că „dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire”.

Dar cea mai izbitoare caracteristică a acestei minuni este faptul că Isus a atins pe lepros. Nu a existat o altă persoană în toată țară, care să se fi apropiat la un metru de el. Dar Isus ” a întins mâna, S-a atins de el „. Cu acea atingere, odioasa boală a dispărut.

Este demn de remarcat faptul că în foarte multe cazuri Isus a atins pe cei pe cei pe care i-a vindecat. Când mama soției lui Petru zăcea bolnavă cu febră, Isus „s-a atins de mâna ei, și au lăsat-o frigurile.” Matei 8:15. În aceeași seară, „toți cei ce aveau bolnavi atinși de felurite boli îi aduceau la El; El Își punea mâinile peste fiecare  dintre ei și-i vindeca.” Luca 4:40. În patria Sa oamenii erau atât de necredincioși, încât „n-a putut să facă nici o minune acolo, ci doar Și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat”. Marcu 6:5.

Devoționalul face parte din cartea  ”Living by Faith”  de E. J. Waggoner și A.T. Jones

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *