Capitolul 19 – Atingerea vindecătoare- prima parte

Una dintre cele mai izbitoare minuni ale lui Isus este povestită în următoarele câteva cuvinte:

„Isus era într-una din cetăţi. Şi iată că un om plin de lepră, cum L-a văzut, s-a aruncat cu faţa la pământ, L-a rugat şi I-a zis: „Doamne, dacă vrei, poţi să mă curăţeşti”. Isus a întins mâna, S-a atins de el şi i-a zis: „Da, voiesc, fii curăţit!” Îndată l-a lăsat lepra.” Luca 5:12, 13.

Lepra era una dintre cele mai urâte și mai temute boli cunoscute de popor. Leprosul era un proscris, obligat să se țină departe chiar și de propria familie. Boala era o boală lentă, moarte progresivă; corpul victimei devenea din ce în ce mai deformat până când moartea punea capăt suferinței.

Nicio altă boală nu ilustrează mai bine pângărirea păcatului; și acest om, care era plin de lepră, semăna foarte mult cu descrierea dată poporului de profetul Isaia: „Tot capul este bolnav, și toată inima suferă de moarte! Din tălpi până-n creștet, nimic nu-i sănătos, ci numai răni, vânătăi, și carne vie, nestoarse, nelegate și nealintate cu untdelemn.” Deci, pe măsură ce studiezi minunea curățirii leprosului, poți învăța cum să te supui îndemnului: „Fii curățit.”

În primul rând, leprosul a avut încredere în puterea Domnului de a-l vindeca. El a spus: „Poți să mă curățești.” Acesta este un punct important. Foarte puțini sunt cei care cred cu adevărat că Isus Hristos poate să-i curețe de păcat. Ei vor admite că El poate salva de păcat în general – că El îi poate salva pe alții – dar nu sunt convinși că El îi poate salva. Fie ca astfel de oameni să învețe o lecție din puterea lui Domnului. Ascultați ce a spus profetul Ieremia prin inspirația Duhul Sfânt: „Ah, Doamne Dumnezeule, iată că Tu ai făcut cerurile și pământul cu puterea Ta cea mare și cu brațul Tău întins: nimic nu este prea greu pentru Tine”. Ieremia 32:17.

Cel care a adus cerurile și pământul la existență prin puterea cuvântului Său, poate face toate lucrurile. „Dumnezeul nostru este în cer; El face tot ce vrea.” Psalm 115:3. „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia”. 2 Petru 1:3. „De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El.” Evrei 7:25. Hristos a primit „putere peste orice făptură.” Ioan 17:2.

Devoționalul face parte din cartea  ”Living by Faith”  de E. J. Waggoner și A.T. Jones

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *