Ziua 24 – Auzi și trăiește – prima parte

Opt dintre cele zece porunci încep cu cuvintele „Să nu”. Totuși, ele nu sunt doar negative, căci sunt rezumate toate în cele două mari porunci pozitive, „Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul  tău și cu tot cugetul tău” și „Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.”

Prea adesea acestea sunt privite ca simple porunci arbitrare, dar ele sunt mult mai mult decât atât. Există în ele o putere care nu aparține cuvintelor obișnuite. Este vorba de puterea cuvântului lui Dumnezeu, care este viața însăși. Hristos a spus: „Cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh și viață”. Ioan 6:63. Fiind tocmai Duhul de viață, ele dau viață tuturor celor care le aud.

Puterea dătătoare de viață a cuvântului Domnului este demonstrată în învierea lui Lazăr și a fiicei conducătorului. Hristos a spus: „Adevărat, adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce-l vor auzi vor trăi.” Ioan 5:25. Apoi urmează afirmația că, așa cum Tatăl are viața în Sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viață în Sine, astfel încât, atunci când va veni ceasul toți cei care sunt în morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși.

„Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos.” Romani 10:17. „Prin credința din inimă.” Auzirea credinței pune cuvintele lui Dumnezeu în inima ta. Dar Hristos locuiește în inima ta prin credință (Efeseni 3:17), deoarece Duhul Său este în cuvântul Său; astfel încât auzirea credinței aduce viața lui Hristos în inima ta, iar aceasta este neprihănirea.

Dar aceasta pune legea în inima ta; căci atunci când Moise a îndemnat poporul să respecte poruncile, el a spus: „Porunca aceasta pe care ţi-o dau eu azi nu este mai presus de puterile tale, nici departe de tine. Nu este în cer, ca să zici: ‘Cine se va sui pentru noi în cer şi să ne-o aducă, pentru ca s-o auzim şi s-o împlinim?’ Nu este nici dincolo de mare, ca să zici: ‘Cine va trece pentru noi dincolo de mare şi să ne-o aducă, pentru ca s-o auzim şi s-o împlinim?’ Dimpotrivă, este foarte aproape de tine, în gura ta şi în inima ta, ca s-o împlineşti.” Deuteronomul 30:11-14.

Devoționalul face parte din cartea  ”Living by Faith”  de E. J. Waggoner și A.T. Jones

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *