Ziua 6 – Cuvântul creator – partea a doua

Luați în considerare cu atenție acest text. „Căci El zice, şi se face.” Nu că El a vorbit, iar după aceea s-a întâmplat, cum v-ar putea face să credeți o citire superficială a textelor. Nu am fi ajuns la această idee dacă traducătorii nu ar fi inserat cuvântul „se face”, în italice. Este adevărat că s-a făcut atunci, dar cuvântul Domnului este cel care a făcut. Ideea ar fi fost transmisă mai bine prin traducerea literală a pasajului, adică: „El a vorbit, și a fost”. De îndată ce El a vorbit, totul a fost acolo. Tot ceea spune cuvântul lui Dumnezeu, este, deoarece cuvântul Său creează acel lucru.

Acesta este motivul pentru care în profeție se vorbește adesea despre lucruri ca fiind deja făcute. El vorbește despre acele lucruri care încă nu s-au întâmplat ca și cum ar fi fost deja făcute. Acest lucru nu se datorează faptului că ele există în scopul Său, ci pentru că ele există în cuvântul Său. Ele există, deși nu sunt încă văzute de oameni.

Din acest motiv, cuvântul Domnului este putere și mângâiere pentru cei care cred în el; căci cuvântul care este scris în Biblie este cuvântul lui Dumnezeu, același cu cel care a creat cerurile și pământul. „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu.” Ea este „suflarea lui Dumnezeu.” Acum amintiți-vă că „Cerurile au fost făcute prin Cuvântul Domnului şi toată oştirea lor, prin suflarea gurii lui.” Suflarea lui Dumnezeu, care are energie creatoare în ea, este cea care ne oferă învățăturile și făgăduințele  Bibliei.

Acest cuvânt creator este puterea Evangheliei. Pentru că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede; iar puterea lui Dumnezeu se arată în lucrurile făcute de El. Vezi Romani 1:16, 20. Puterea de răscumpărare este puterea de creație, deoarece răscumpărarea este creație. Astfel, psalmistul s-a rugat: „Zidește [creează în engleză] în mine o inimă curată, Dumnezeule”. Psalm 51:10. Apostolul Pavel spune că „dacă cineva este în Hristos, este o făptură [creație în engleză] nouă”. 2 Corinteni 5:17.

Ce este această nouă creație care este adusă de Evanghelie? Este neprihănirea, căci același apostol ne-a îndemnat să ne „îmbrăcăm în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, în neprihănire și sfințenie.” Efeseni 4:24. Neprihănirea înseamnă fapte bune și de aceea apostolul spune că „noi suntem lucrarea Lui, creați în Hristos Isus pentru faptele bune, pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele”. Efeseni 2:10.

Devoționalul face parte din cartea  ”Living by Faith”  de E. J. Waggoner și A.T. Jones

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *