177 – Ești prea mândru să fii un cerșetor?

Mă bucur în Domnul şi sufletul Meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu, căci M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, M-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească şi ca o mireasă împodobită cu sculele ei. Isaia 61:10

Profetul se bucura în Domnul pentru că Dumnezeu îl îmbrăcase cu hainele mântuirii şi îl acoperise cu haina neprihănirii. Noi nu ne îmbrăcăm noi înșine cu această haină. Să ne încredem în Dumnezeu pentru această lucrare. Când Domnul te îmbracă, nu este doar o haină exterioară. El o pune în viața persoanei, pentru ca aceasta să fie cu totul neprihănită.

Uneori îi auzim pe oameni vorbind ca și cum noi ar trebui să ne îmbrăcăm noi înșine cu o haină mai respectabilă înainte să putem cere hainele albe. Dar însăşi nevoia şi neputinţa cerşetorului îl recomandă să aibă parte de milă. ”Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu” (Rom. 3:23).

Toţi oamenii sunt la acelaşi nivel, iar oferta milei este pentru oricine vrea să vină și să se împărtășească din apa vieții în mod liber. Suntem ”socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus.” (vers. 23, 24).

Nu există decât un singur lucru pe lumea asta de care are nevoie cineva, și aceasta este îndreptățirea – și îndreptățirea este un fapt, nu o teorie. Este Evanghelia. Toate lucrurile care sunt vrednice de a fi predicate trebuie să tindă spre îndreptățirea prin credinţă. Avem nevoie de neprihănirea lui Hristos pentru a ne îndreptăți prezentul tot la fel de mult cum avem nevoie de îndreptarea faptelor imperfecte ale trecutului.

”Eu am căutat pe Domnul şi mi-a răspuns: m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îţi întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie şi nu ţi se umple faţa de ruşine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude şi-l scapă din toate necazurile lui.” (Psalmul 34:4-6).

Bible Studies on the Book of Romans, p. 7, 8, 10

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *