174 – Salvați prin credință, dar judecați după fapte: de ce?

Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său, cu îngerii Săi, şi atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Matei 16:27

Dumnezeu nu face diferență între oameni. El va da fiecăruia după faptele lui. La judecată nu se vor lua în calcul decât faptele omului. ”Iată Eu vin curând şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după faptele lui.” (Apoc. 22:12). Caracterul faptelor arată cât de mare este credința în Hristos. O simplă mărturisire a credinței nu va fi de folos.

Dumnezeu nu ia în considerare persoana sau mărturisirea noastră. Noi putem să ne autointitulăm creștini și să pretindem că ținem Legea și avem milă de bieții păgâni, dar pentru Dumnezeu sunt la fel toți cei care nu reușesc să facă fapte bune. ”Toţi cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege, şi toţi cei ce au păcătuit având lege vor fi judecaţi după lege.” (Rom. 2:12). Aceasta arată că Legea este standardul după care fiecare om din lume va fi judecat.

Dar ce înseamnă să ții Legea? Înseamnă să păzești toate preceptele sale. Neprihănirea noastră trebuie să o depășească pe aceea a fariseilor, care era doar o formă exterioară. Dacă urâm, aceasta este crimă (Matei 5:22). Dacă avem gânduri impure, înseamnă adulter (vers. 28). Dacă avem o inimă necurată, noi călcăm tot restul Legii. S-ar putea să fim foarte stricți în păzirea exterioară a Sabatului și să aderăm strâns la obligațiile exterioare ale celorlalte porunci, dar o inimă necurată face ca orice faptă să fie păcătoasă.

”Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, îşi sunt singuri lege” (Rom. 2:14).

Dumnezeu a pus în inima fiecărui om, prin diferite mijloace, suficientă lumină pentru a-l conduce să-L cunoască pe adevăratul Dumnezeu. Chiar și natura Îl descoperă pe Dumnezeul naturii. Și dacă un om, aflat în cel mai întunecat păgânism are dorința de a-L cunoaște pe adevăratul Dumnezeu, El va trimite, dacă va fi nevoie, chiar pe cineva de la capătul pământului pentru a-i aduce lumina adevărului. Așa că fiecare om care în final va fi pierdut, a respins lumina care, dacă ar fi fost prețuită, l-ar fi condus la Dumnezeu.

Bible Studies on the Book of Romans, p. 5

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *