173 – Există putere în neprihănirea adevărată prin credinţă

Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: ”Cel neprihănit va trăi prin credinţă.” Romani 1:16, 17

Primul capitol din Romani poate fi rezumat ca starea omului fără Dumnezeu, și cum
ajunge el în acea stare. Cauza acestei condiții poate fi afirmată într-un singur cuvânt – necredință. Împreună cu necredința este înălțarea de sine. Ei L-au pierdut pe Dumnezeu pentru că deși ”au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu nici nu I-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat” (vs. 21). Ei și-au atribuit totul lor înșiși și pe măsură ce eul creștea, credința în Dumnezeu a scăzut, până când au ajuns în întunericul idolatriei.

Platon, Seneca și Marc Aureliu au învățat ceea ce ei numeau știință morală; Confucius a învățat precepte morale. Dar ceea ce le lipsea tuturor era să spună oamenilor cum să facă ceea ce îi învățau că este bine. Chiar aceşti oameni care predau ştiinţa morală şi virtutea, ei înșiși practicau lucrurile pe care le condamnau, și nu reușeau să facă ceea ce ei așezau înaintea oamenilor ca datorie morală.

În timp ce acei învățători ne spun ce să facem dar nu pot să ne dea puterea de a face aceasta, religia lui Isus Hristos nu numai că face cunoscut ceea ce este drept, ci ne dă și capacitatea de a face ceea ce este bine. Astfel, când Hristos nu este prezent în învățătură, însuși efortul de a preda morala este pur și simplu vechea știință păgână a moralei, care este de fapt imoralitate. Știința morală fără Isus Hristos este imoralitate; este păcat.

Isus Hristos este ”piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire. Căci nu este sub cer nici un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți.” (Faptele Apostolilor 4:11,12).

Bible Studies on the Book of Romans, p. 4

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *