166 – Ești ”obosit”? Aici este odihna

Căci toţi cei ce se bizuie pe faptele Legii sunt sub blestem, pentru că este scris: ”Blestemat este oricine nu stăruie în toate lucrurile scrise în cartea Legii ca să le facă.” Galateni 3:10

”Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii,” (Gal. 3:13), și ne-a răscumpărat şi din faptele legii, care, fiind propriile noastre fapte, nu erau decât păcat. Prin harul lui Dumnezeu, El ne-a dăruit lucrările lui Dumnezeu, care fiind faptele credinței, darul lui Dumnezeu, sunt numai neprihănire. După cum este scris: ”Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeţi în Acela pe care L-a trimis El” (Ioan 6:29). Aceasta este într-adevăr odihnă – odihnă cerească – odihna lui Dumnezeu. Și ”cine intră în odihna Lui se odihneşte şi el de lucrările lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de lucrările Sale.” (Evr. 4:10)
”Căci toţi cei ce se bizuie pe faptele Legii sunt sub blestem, pentru că este scris: ‘Blestemat este oricine nu stăruie în toate lucrurile scrise în cartea Legii ca să le facă.’” Şi că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin Lege este adeverit, căci ”cel neprihănit va trăi prin credință. ” Însă Legea nu se întemeiază pe credinţă, ci ea zice: ”Cine va face aceste lucruri va trăi prin ele.” (Gal. 3:10-12). Toate acestea pentru ca ”noi să primim Duhul făgăduit.” (Gal. 3:14).

”Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a morţii. Căci – lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere – Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe Însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.” (Rom. 8:1-4)

Lessons on Faith, p. 126

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *