155 – Când Dumnezeu vorbește, se întâmplă minuni

Pe când intra Isus în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaş, care-L ruga şi-I zicea: ”Doamne, robul meu zace în casă slăbănog şi se chinuieşte cumplit.” Isus i-a zis: ”Am să vin şi să-l tămăduiesc.” ”Doamne”, a răspuns sutaşul, ”nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt, şi robul meu va fi tămăduit. Matei 8:5-8

Credința depinde numai de Cuvântul lui Dumnezeu; credința se așteaptă ca acel Cuvânt să facă ceea ce a spus. Deci, îndreptăţirea prin credinţă este îndreptăţire care depinde numai de Cuvântul lui Dumnezeu și așteaptă ca acel Cuvânt să o împlinească. Îndreptăţirea prin credinţă este neprihănire prin credință; căci îndreptățirea înseamnă a fi declarat drept. Credința vine prin Cuvântul lui Dumnezeu. Îndreptățirea prin credință, deci, vine prin Cuvântul lui Dumnezeu. Neprihănirea prin credință este neprihănirea care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Cuvântul lui Dumnezeu se împlinește prin sine; căci atunci când a creat toate lucrurile, ”El a zis și s-a făcut” (Psalmul 33:9). Și când a fost pe pământ, El a liniștit marea furioasă, i-a curățat pe leproși, a vindecat bolnavii, a înviat morții și a iertat păcatele doar prin Cuvântul Lui; și atunci: ”El a zis și s-a făcut”.

Același Dumnezeu care la creațiune ”a vorbit și s-a făcut” vorbește neprihănirea lui Dumnezeu în dreptul tuturor celor care cred. ”Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus. Pe El, Dumnezeu L-a rânduit … ca să-Şi arate neprihănirea Lui, ” (Rom. 3:23-25). Exact așa este în viața noastră. În viața omului nu poate apărea nici o neprihănire. Dar Dumnezeu L-a rânduit pe Hristos ca să declare (sau să vorbească) neprihănirea pentru și în dreptul omului. Hristos doar a rostit cuvântul și în întunericul vieții omului s-a ivit neprihănirea, pentru toți cei care vor să o primească.

Cuvântul lui Dumnezeu primit prin credință produce neprihănire în viața în care nu a existat niciodată înainte. Așa cum la creațiune, Cuvântul lui Dumnezeu a produs lumi acolo unde nu au existat niciodată lumi înainte.

Jones and Waggoner, Lessons on Faith, p. 23- 25

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *