152 – Nicio speranță în noi înșine, dar toată nădejdea în Domnul

Inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea. Cine poate s-o cunoască?Eu, Domnul, cercetez inima şi cerc rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Ieremia 17:9,10

Viața omului nu poate câștiga victoria asupra morții, căci este moarte ea însăși. Păcatul este ceva natural pentru inima omului. Dar inima este citadela vieții, ”căci din ea ies izvoarele vieţii” (Prov. 4:23). Prin urmare, din moment ce păcatul este moarte, și păcatul în diversele lui forme izvorăște din inimă, rezultă că însăși sursa vieții omului este otrăvită cu moarte. Viața omului nu este decât o moarte vie. Apostolul Pavel, după ce a deplâns păcătoșenia omului firesc, a strigat: ”O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?” (Romani 7:24).

Întrucât neprihănirea, și numai ea, este viață, omul nu poate avea nicio speranță de viață prin sine însuși, pentru că nu poate să obțină nicio neprihănire prin sine. El are numai răul în inima lui prin natura sa, de aceea el poate da naștere numai la ceea ce este rău. Scripturile dau mărturie din belșug despre acest lucru. ”Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu” (Rom. 3:23). ”Toţi s-au abătut … Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar.” (Romani 3:12). Oricât de mult ar dori sufletul conștientizat să facă ceea ce știe că este bine, el nu are putere în sine să facă binele. Din moment ce numai rău poate veni din rău, și din inima omului iese numai rău, este o negare a Scripturii să pretinzi că omul poate să facă vreun lucru bun prin sine însuși.

În primul rând, Biblia spune că el nu poate. În al doilea rând, cine spune că există putere în om să facă binele neagă astfel că există rău în om. Nu poate exista prin natură ceva rău și ceva bun în om. O fântână nu poate scoate și apă dulce și amară. Puțină apă otrăvitoare va contamina întreaga fântână. Deci, dacă există vreun rău în om prin natură, el trebuie să fie, după cum spune Scriptura, în întregime rău. Hristos a spus adevărul despre om în cuvintele: ”Fără Mine nu puteți face nimic” (Ioan 15:5).

Waggoner, The Gospel in Creation, p. 52-54

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *