151 – Neprihănirea este la fel de gratuită ca lumina soarelui

Ferice de cel cu fărădelegea iertată şi de cel cu păcatul acoperit! Ferice de omul căruia nu-i ţine în seamă Domnul nelegiuirea şi în duhul căruia nu este viclenie! Psalmul 32:1, 2

După cum păcatul este întuneric, tot așa păcatul este moarte. „Şi umblarea după lucrurile firii pământeşti este moarte”, pentru că ”Boldul morţii este păcatul” (Romani 8:6; 1 Corinteni 15:56). Păcatul şi moartea vin de la Satana, căci el este cel care are puterea morții. Întunericul acestei lumi este întunericul păcatului, și acesta este întunericul umbrei morții. Cei care stau în păcat, stau în umbra morții; iar lumina care le răsare acestora este lumina vieții fără păcat a lui Hristos. După cum păcatul este moarte, tot așa neprihănirea este viață.

A căuta lucrurile spirituale înseamnă să ai gândul Duhului lui Dumnezeu, și aceasta înseamnă să ai viața și neprihănirea Lui. Înseamnă să ai Legea lui Dumnezeu în minte, ”căci știm că Legea este duhovnicească” (Rom. 7:14). Singurul lucru care poate risipi întunericul este lumina. Deci singurul lucru care poate înlătura păcatul este neprihănirea. Și singurul lucru care poate învinge moartea este viața. Pentru cei care stau în umbra morții, adică în umbra pe care o aruncă păcatul, acea umbră poate fi risipită doar permiţând luminii să strălucească.

Această lumină trebuie să se manifeste în plinătatea ei în biserică înainte de sfârşit, pentru ca viaţa lui Hristos să fie manifestată înaintea lumii la fel de clar ca atunci când Hristos a fost aici pe pământ în persoană. Acesta va fi standardul în jurul căruia mii de oameni se vor aduna, la fel cum a fost în ziua Cincizecimii. Această lumină a vieţii lui Hristos este cea despre care profetul vorbește în aceste cuvinte: ”Scoală-te, luminează-te, căci lumina ta vine şi slava Domnului răsare peste tine! Căci iată, întunericul acoperă pământul şi negură mare, popoarele, dar peste tine răsare Domnul şi slava Lui se arată peste tine. Neamuri vor umbla în lumina ta şi împăraţi în strălucirea razelor tale.” (Isaia 60:1-3).

Waggoner, The Gospel in Creation, p. 51, 52, 61

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *