147 – Apropierea lui Hristos de noi

Dar acum, în Hristos Isus, voi, care odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuşi un singur om nou, făcând astfel pace. Efeseni 2:13-15

Cât din Hristos trebuie să avem? El va fi mai aproape decât dacă ar participa [fizic] la această întâlnire cu noi în fiecare zi. Neprihănirea lui Dumnezeu este prin credința în Isus Hristos. Aceasta este Evanghelia, ”deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credinţă şi care duce la credinţă.” (Rom. 1:17). ”Neprihănirea lui Dumnezeu este descoperită din credinţă la FAPTE?” Nu, „neprihănirea lui Dumnezeu este descoperită de la credință la CREDINȚĂ.” Mulțumesc lui Dumnezeu.

Cineva spune : Nu s-a străduit Pavel, și nu spune Mântuitorul ”Nevoiți-vă să intrați pe poarta cea strâmtă” (Luca 13:24)”? Da, așa spune, iar Pavel ne învață cum se face acest lucru, în Coloseni 1:25 și mai departe: Evanghelia al cărei slujitor ”am fost făcut eu, după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să întregesc Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să zic: taina ținută ascunsă din veşnicii şi în toate veacurile, dar descoperită acum sfinţilor Lui.” Ce vrea Dumnezeu să ne facă cunoscut acum? ”Bogăția slavei tainei.” Cât de mare este bogăția slavei tainei lui Dumnezeu? La fel de mare ca Dumnezeu. Atunci cum am putea să o cunoaștem, decât prin gândul care era în Hristos, care ne este dat prin Duhul Sfânt ce ne aduce prin credință prezența Sa?

”Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El Îl propovăduim noi şi sfătuim pe orice om şi învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om desăvârşit în Hristos Isus. Iată la ce lucrez eu şi mă lupt după lucrarea puterii Lui, care lucrează cu tărie în mine.” (vers. 27-29).

”Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac; şi anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte, dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi.” (Ioan 14:16,17).

General Conference Bulletin, p. 301, 302

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *