133 – Duhul Sfânt – însoțitorul tău permanent

Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El. Romani 8:16,17

Ne uităm la Lege pentru neprihănire chiar și după ce am fost aduși la Hristos? Unde ne uităm? La faţa lui Isus Hristos. Acolo, ”noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.” (2 Cor. 3:18).

Atunci nu vezi cum neprihănirea lui Dumnezeu și Duhul Sfânt merg mână în mână? Când noi dobândim neprihănirea care este prin credința lui Isus Hristos, atunci Duhul Sfânt nu poate fi ținut departe de noi. Cele două lucruri merg împreună. Atunci El spune că avem dreptul să cerem Duhul Sfânt. El a venit ”ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Şi pentru că sunteţi fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său” (Gal. 4:5, 6). El nu vrea să-L rețină. El Îl trimite în inimă. Este un dar fără plată.

Este imposibil să separi neprihănirea lui Dumnezeu de Duhul Sfânt. Deci, ”schimbați din slavă în slavă prin Duhul Domnului”, când chipul lui Dumnezeu în Isus Hristos va fi găsit în noi, ce va urma? Va urma amprenta, sigiliul lui Dumnezeu. Privind la faţa lui Isus Hristos şi numai acolo, noi primim neprihănirea lui Dumnezeu care este prin credinţa în El. Rezultatul privirii la fața Sa glorioasă este să ne schimbe în același chip și să restaureze în noi chipul lui Dumnezeu prin lucrarea Duhului lui Dumnezeu asupra sufletului. Și când acest lucru se va face, atunci același Duh al lui Dumnezeu este acolo pentru a pune pecetea Dumnezeului Celui viu, amprenta eternă a chipului Său.

General Conference Bulletin, p. 415

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *